Batı Edebiyatında Akımlar Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Sanatçı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Yaratımlarıyla kendi dünyasını daha güzel kılmaya çalışır.
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat eserini meydana getiren unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ahenk
Soru Açıklaması
3.

Sanat eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Birden fazla yaratılabilir.
Soru Açıklaması
4.

“Bir dönem romantik olan bir sanatkâr, bir başka dönem pekâlâ sembolist veya parnasyen olabilecektir. Meselâ parnasizmin kurucusu Theophile Gautier, Hernani savaşında Victor Hugo’nun yanında yer alacak kadar romantiktir. Charles Baudelaire’in şiirleri, bazı yönleriyle parnasyen özellikler gösterirken; bazı yönleriyle sembolist özelliklere sahiptir.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Edebiyat sanatçısı sanat hayatı boyunca farklı akımlara ilgi duyabilir ve bağlanabilir.
Soru Açıklaması
5.

Estetik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Genel bilgisi nesnelliktir.
Soru Açıklaması
6.

Edebiyat eseri bir sanatçının kaleminden çıkmış olması nedeniyle öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir?

Doğru Cevap: "A" Bireysel olması
Soru Açıklaması
7.

Eski Yunan edebiyatının en güçlü türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tiyatro
Soru Açıklaması
8.

Antik Çağın iki önemli filozofu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Platon ve Aristo
Soru Açıklaması
9.

Eski Yunan edebiyatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Merkezi İoniadır.
Soru Açıklaması
10.

Homeros’un “İlyada” ve “Odysseia” destanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Bu destanlarda mitolojik unsurlara sıkça rastlanmaz.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan tiyatrosunun ortaya çıkış nedeni olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "C" Tanrı Dionysos adına her yıl yapılan şenlikler
Soru Açıklaması
12.

Antik Yunan tiyatrosu hangi sanatçının trajedileri ile klasik formuna kavuşmuştur?

Doğru Cevap: "A" Aiskhylos
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Batı Edebiyatı” ile doğrudan ilişkilendirilemez?

Doğru Cevap: "C" Batı edebiyatı üç büyük dinin ortak taraflarını ele almaya çalışır.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan edebiyatı dönemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Felsefe Okulları Dönemi
Soru Açıklaması
15.

Kendilerini Antik Çağa bağlayan, ama yüzyıllar önce kopmuş bulunan kültür ve sanat köprüsünü yeniden kurmaya ve böylece hümanist düşünce ve Rönesans hareketini başlatmaya muvaffak olan İtalyan asıllı üç sanatçı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Dante / Petrarca / Boccaccio
Soru Açıklaması
16.

Hümanizm ve Rönesans’ın ilk belirtileri aşağıdaki ülkelerin hangisinde görülmüştür?

Doğru Cevap: "D" İtalya
Soru Açıklaması
17.

Klasisizmle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Büyük ölçüde bir roman ve hikâye edebiyatıdır.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Francesco Petrarca / Trionfi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi insanı sanatın konusu yapan Hümanist sanat / edebiyatın genel amacıdır?

Doğru Cevap: "E" İnsanı cennetteki kusursuzluğuna doğru götürmektir.
Soru Açıklaması
20.

Avrupa'da Reform hareketlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Martin Luther
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.