Batı Edebiyatında Akımlar Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Batı Edebiyatında Akımlar Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi ekspresyonizmin sanat/edebiyattaki ilke ve niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İzlenimlerin anlatımını esas alma
Soru Açıklaması
2.
Edebiyatta geleneksel akıl ve mantık perspektifini reddedip sanatkârın hayal gücünü öne çıkararak,varlığı bütün halinde kavrama iddiası içinde şiiri görselleştiren edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kübizm
Soru Açıklaması
3.
Sigmund Freud’un tez ve düşünceleri üzerine kurulan ve Andre Breton tarafından sistemleştirilen sanat/edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sürrealizm
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dış dünyadaki bilgilere oldukça fazla önem vermesi
Soru Açıklaması
5.
Egzistansiyalizm sözcüğünün kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Varoluşçuluk
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dine bağlı varoluşçuluğu savunan isimlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Gabriel Marcel
Soru Açıklaması
7.
Egzistansiyalizmle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 1995 yılından sonra en güçlü dönemini yaşamıştır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmle ilgili anahtar kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İzlenimcilik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin doğup gelişmesinde etkili olan düşünürlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Herbert Blau
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Parçayı veya parçalanmayı ikame etmek yerine sentez ve bütünleşmeye önem vermek
Soru Açıklaması
11.
‘Tek bir gerçek ve anlam değil, çok gerçek ve anlam vardır’ düşüncesiyle hareket eden sanat/edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Postmodernizm
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi postmodernizmin insan tanımına karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" İnsan sürekli oluşum halinde olan bir varlıktır.
Soru Açıklaması
13.
Postmodernist felsefenin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çoğulculuk
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Nietzsche’ye göre “doğru”nun tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Doğruların yanılsama olduğunu unutanların yanılsamasıdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Batılı değerlerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta somut olarak şekillenmeye başladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
16.
Batı tesirindeki Türk edebiyatında halka ilk yöneliş eseri olarak da bilinen Durub-ı Emsal-i Osmaniye’yi yazan sanatçı kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbrahim Şinasi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatta milletler arası etkileşime örnek gösterilecek unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yazarın ifade vasıtasını çok iyi kullanabilmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki kurumlardan hangisi Osmanlı-Türk toplumunun modernleşmesinde önemli rol oynayan kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ayan Meclisi
Soru Açıklaması
19.
Münif Paşa’nın Fenelon, Fontenelle ve Voltaire’den seçtiği felsefi diyaloglardan oluşan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muhâverât-ı Hikemîye
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı sanatçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Süleyman Nazif
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum