Batı Edebiyatında Akımlar Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Batı Edebiyatında Akımlar Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi ekspresyonist yazarlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Jean Moreas
Soru Açıklaması
2.
Letrizm akımının ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İkinci Dünya Savaşı sonrası
Soru Açıklaması
3.
Sürrealizmle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplum ve insan karşısında ciddi bir tavrı esas alır.
Soru Açıklaması
4.
Varoluşçuluk akımının en gözde türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Felsefi roman
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi varoluşçuluk akımına göre insanın sürekli bunalım içinde olmasının sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İnsanın kendi kendini yaratması ve bu esnada da seçme mecburiyeti ve seçmedeki hürriyeti
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dine bağlı varoluşçuluk ve tanrısız varoluşçuluğun ortak yanlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Eski felsefi düşüncelere karşı olmak
Soru Açıklaması
7.
Varoluşçu felsefenin, kendinden önceki felsefelerden ayrılan yanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bireysel olması ve bilfiil birey üzerinde durması
Soru Açıklaması
8.
Varoluşçu felsefenin ilk büyük temsilcisi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Sören Kierkegaard
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin gelişmesinde katkısı olan akımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mimesis
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin sanat ve edebiyattaki ilke ve niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Harikulâde olana ilgi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernist edebiyatın metinler arasılık ilkesinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Metin akışının belli bir mantıki tutarlılığa sahip olması
Soru Açıklaması
12.
Postmodernizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Demokrasi ve laiklik düşüncelerini esas alır.
Soru Açıklaması
13.
“Postmodernizmin tek felsefesidir. Akıl ve düşün, bilim ve ezoteriğin, teknoloji ve mitosun, burjuva dünya görüşü ile toplum dışı marjinalliğin yan yana/eşzamanlı varolduğu bir yaşam biçiminin adıdır.”Yukarıda verilen bilgi postmodernizmin aşağıdaki hangi niteliğini yansıtır?
Doğru Cevap: "C" Çoğulculuk
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sadece belirlenmiş bazı alanlarda eklektizm anlayışını sergilemesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk toplumunun edebiyatının değişmesi ve Batı’ya yönelip modernleşmesinde aktif rol oynayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Değişen hayat tarzı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geleneksel Türk şiirini eserlere yansıtmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğu yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Muallim Naci
Soru Açıklaması
18.
Türk basın hayatı aşağıdaki gazetelerden hangisiyle başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Takvim-i Vakayi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Sonrası Türk şiirinde kendini gösteren eğilimlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Memleketçi eğilim
Soru Açıklaması
20.
Ahmet Mithat Efendi’nin, Cenab Şahabeddin’i dekadanlıkla suçlamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fransız şiiri tesirinin Cenab Şahabeddin’de çok daha belirgin olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum