Basın Fotoğrafçılığı Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi haber sunumunda fotoğraftan destek alan haberleşme araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Radyo
Soru Açıklaması
2.

Fotoğrafın basında kullanılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Gerçeklikle olan benzerliği ve ilişkilendirme
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafın nesnelliği ile ilgili tanımlamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Fotoğraf manipülasyona uygun bir araçtır.
Soru Açıklaması
4.

Gazetelerde, haberlerin yer almasına karar verilen sayfalarda ne şekilde sunulacağını belirleyen gazete çalışanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sayfa Tasarımcısı
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi okuyucunun ilgisini temel alarak, bir haberin değerini belirleyen ölçütlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Renklilik
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkısı olan fotoğraf makinelerinden Ermanox’un olumsuz özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Diyaframın f 1,8 e kadar açılması
Soru Açıklaması
7.

Amerika’da “Halftone” adı verilen ve tamamen fotoğrafın aslını kaynak alan ve görüntüyü bir mozaik gibi çok küçük parçalara ayırarak matbaada basılmaya uygun şekle dönüştürebilen baskı tekniği ilk kez hangi şehirde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" New York
Soru Açıklaması
8.

Sosyolog Lewis W.Hine fotoğrafın gücünden yararlanarak toplumun hangi kesimini kamuoyuna yansıtmıştır?

Doğru Cevap: "A" Çocuk işçiler
Soru Açıklaması
9.

35 mm film kullanan, Leica fotoğraf makinesi ve tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Oskar Barnack
Soru Açıklaması
10.

Osmanlı döneminde izinsiz ve sansürsüz fotoğraflı yayınlar hangi dönemde yayınlanmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "A" II. Meşrutiyet’in ilanından sonra
Soru Açıklaması
11.

“Modern fotojurnalizm”in doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
12.
l. Gazetelerin basmak isteyeceği türden fotoğraflar üretildi.
ll. Gazetelerde fotoğraf basabilecek teknoloji yoktu.
lll. Haber niteliğindeki fotoğraflar, gazete gibi dağıtılıyordu.
lV. Fotoğraf çekenler, çoğunlukla haber fotoğrafçılarıydı.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri “erken dönem” fotoğrafçılığı için söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I ve II
Soru Açıklaması
13.

Erich Solomon’un basın fotoğrafçılığına en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fotoğrafın içeriğini öne çıkardı.
Soru Açıklaması
14.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre aşağıda verilen ikili ilişkilerden hangisi basın fotoğrafı hakkında okuyucunun düşüncesini en doğru biçimde ortaya koyar?

Doğru Cevap: "B" Büyük fotoğraf haberin önemini ve gücünü gösterir.
Soru Açıklaması
15.

Sanat fotoğrafı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Fotoğrafçının kendi iç dünyasını fotoğrafa yansıtır.
Soru Açıklaması
16.

Basın fotoğrafçılığında fotoğrafın yazıyla sunulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Okuyucu üzerinde en üst düzeyde bir anlaşılma ve etki yaratabilmek
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi basın fotoğrafının diğer görsellere göre üstünlük özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Üzerinde oynanmadan okuyucuyu yanıltma olasılığının yüksek olması
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi basın fotoğrafçılığının mesleki sınırlıklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ulaşım
Soru Açıklaması
19.

Fotoğrafın gazetelerde ancak 1800’lerin sonuna doğru görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Matbaa baskı tekniğinin yetersizliği
Soru Açıklaması
20.

Haber fotoğrafının birincil işlevi ve temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yaşanan gerçekleri yansıtması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.