Basın Fotoğrafçılığı Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Fotoğrafın basında kullanılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Gerçeklikle olan benzerliği ve İlişkilendirme
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi okuyucunun ilgisini temel alarak, bir haberin değerini belirleyen ölçütlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Renklilik
Soru Açıklaması
3.

Gazetede yer alacak haberlere ve haberlerin gazete sayfalarındaki yerine karar veren gazete çalışanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Editör
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi haber sunum ögelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Reklamlar
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş haberleşme araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Davul
Soru Açıklaması
6.

Osmanlı döneminde izinsiz ve sansürsüz fotoğraflı yayınlar hangi dönemde yayınlanmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" II. Meşrutiyet’in ilanından sonra
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi 1839 yılında fotoğrafın bulunuşunun ilan edildiği haberinin yer aldığı gazetelerin özelliği hakkında söylenebileceklerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Gazetelerde fotoğraf yoktu.
Soru Açıklaması
8.

Sosyolog Lewis W.Hine fotoğrafın gücünden yararlanarak toplumun hangi kesimini kamuoyuna yansıtmıştır?

Doğru Cevap: "A" Çocuk İşçiler
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkısı olan fotoğraf makinelerinden Ermanox’un olumsuz özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Diyafram f 1,8 e kadar açılmaktadır.
Soru Açıklaması
10.

Fotoğrafın resme olan en belirgin üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kanıt niteliğinde olması
Soru Açıklaması
11.

Erich Solomon’un basın fotoğrafçılığına en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fotoğrafın içeriğinin öne çıkardı
Soru Açıklaması
12.

Yarım ton tekniği kullanarak gazete sayfasında orijinalden üretilmiş ilk fotoğrafı yayınlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" New York Daily Graphic
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafın haberin içeriğine katkılarından biridir?

Doğru Cevap: "D" İnanılırlık
Soru Açıklaması
14.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre aşağıda verilen ikili ilişkilerden hangisi basın fotoğrafı hakkında okuyucunun düşüncesini en doğru biçimde ortaya koyar?

Doğru Cevap: "C" Büyük fotoğraf haberin önemini ve gücünü gösterir.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşması 1950’li yıllarda basılı medyayı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında gelir?

Doğru Cevap: "B" Televizyon
Soru Açıklaması
16.

Bir konu üzerinde birden çok fotoğrafın düzenlenmesiyle daha kapsamlı ve derinlikli anlatım sağlamak için yararlanılan fotoğrafla anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Foto makale tekniği
Soru Açıklaması
17.

Haber fotoğrafının birincil işlevi ve temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yaşanan gerçekleri yansıtması
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi basın fotoğrafının diğer görsellere göre üstünlük özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Üzerinde oynanmadan okuyucuyu yanıltma olasılığı yüksektir.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi sanat fotoğrafı için söylenebileceklerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Fotoğrafçının kendi iç dünyasını fotoğrafa yansıtır
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi basın fotoğrafçılığın mesleki sınırlıklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ulaşım
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.