Basın Fotoğrafçılığı Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi daima okuyucunun ilgisini temel alarak bir haberin değerini belirleyen ölçütlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Duyarlılık
Soru Açıklaması
2.

Fotoğrafın gazetelerde yaygın olarak kullanımının başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1920’lerin sonu
Soru Açıklaması
3.

“News Editing” adlı kitabında başlığın işlevlerini sıralayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Westley
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafın en önemli özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Fotoğrafik görüntünün gerçekliği temsil gücünden kaynaklanan bir belge niteliğinde olması
Soru Açıklaması
5.

Bir yere tatile giden bir kişinin, yaşadığı deneyimleri çevresindeki insanlarla paylaşmak üzere yanına alacağı ilk aygıt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fotoğraf makinesi
Soru Açıklaması
6.

Türk basınında ilk telefoton tesisini kuran gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hürriyet gazetesi
Soru Açıklaması
7.

Fotoğrafın bir buluş olarak dünya kamuoyuna duyurulduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1839
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Magnum fotoğraf ajansının kurucularından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sebastiao Salgado
Soru Açıklaması
9.

35 mm film kullanan ve Leica fotoğraf makinesi ve tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Oskar Barnack
Soru Açıklaması
10.

“Modern fotojurnalizm”in doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması
11.

Amerika’da “Halftone” adı verilen ve tamamen fotoğrafın aslını kaynak alan ve görüntüyü bir mozaik gibi çok küçük parçalara ayırarak matbaada basılmaya uygun şekle dönüştürebilen baskı tekniği ilk kez hangi şehirde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "E" New York
Soru Açıklaması
12.

Bir gazetedeki fotoğrafların kalitesini artırmak için temel öge olarak kabul edilen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İlk andan itibaren fotomuhabirin habere dahil edilmesi
Soru Açıklaması
13.

Gazetelerin en önemli sayfaları olan birinci sayfalarında en çok kullanılan görsel öge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fotoğraf
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf ve matbaacılık alanındaki gelişmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kitapseverlerin artması
Soru Açıklaması
15.

Yaşanan her türlü felaketi fotoğraflayabilmenin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Orada olmaktır.
Soru Açıklaması
16.

Fotoğrafın, insanların kendi gözlerinden sonra en güvendikleri araç konumunda olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İnandırıcılığa sahip olması
Soru Açıklaması
17.

Basın fotoğrafçılığının temel ilkesi ve en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yazı ve fotoğrafın bir arada kullanımı
Soru Açıklaması
18.

Basın fotoğrafçılığında fotoğrafın yazıyla sunulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Okuyucu üzerinde en üst düzeyde bir anlaşılma ve etki yaratabilmektir.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi sanat fotoğrafının basın fotoğrafından farklılık gösterdiği yönlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Fotoğrafçının kendi iç dünyasını fotoğrafına yansıtması
Soru Açıklaması
20.

Bir fotoğrafın niteliğini belirleyen en önemli öge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fotoğrafı çeken kişinin düşünsel birikimini fotoğraf karesine aktarabilme yetisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.