Bankaların Yönetimi Ve Denetimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Bankaların Yönetimi Ve Denetimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi TCMB'nin görevleri arasında ver almaz?
Doğru Cevap: "B" Bankaların tüm faaliyetlerinin denetimini yapmak
Soru Açıklaması
2.
Mevduat kabul eden finansal kuruluşların topladıkları mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankasında tutmak zorunda oldukları mevduatlarının kanunen saptanan oranlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Munzam karşılık
Soru Açıklaması
3.
Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduatlar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması hâlinde, yapılacak ilânı takiben hangi kurum adına gelir kaydedilir?
Doğru Cevap: "E" Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Soru Açıklaması
4.
Bankacılık Kanunu'nun bankalar için belirlediği faaliyetler dışında bankaların yapabilecekleri diğer faaliyetleri belirleme yetkisini elinde bulunduran kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)
Soru Açıklaması
5.
Basel II Uzlaşısı kaç yılında yayınlanmıştır ?
Doğru Cevap: "C" 2004
Soru Açıklaması
6.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Seri V, 34 No.lu "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar" tebliğine göre; Türkiye'de kurulmuş banka ve finansal kuruluşların, yatırım ortaklıklarından olan alacakları nedeniyle oluşan teminat açığının yüzde kaçı; karşı taraf riski olarak dikkate alınır?
Doğru Cevap: "A" 5'i
Soru Açıklaması
7.
I. İdari ve mali açıdan özerk olmalıdır.
II. Bağımsız karar alabilmelidir.
III. Finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamaya çalışır.


Bankacılık sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan kuruluşlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
8.
Tasfiye sürecinde mevduatın ne kadarı ödenir?
Doğru Cevap: "C" Sigorta kapsamındaki tutarı
Soru Açıklaması
9.
Ticari bankalarda, faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Net faiz geliri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi aktif-pasif yönetimi sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Stow analizi
Soru Açıklaması
11.
Milli paranın değerinin, yabancı paralar karşısında düşürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Devalüasyon
Soru Açıklaması
12.
CAMELS analizinde aşağıdaki notlardan hangisi bankanın güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
13.
Borsaya kote olan bir bankanın, bir hisse senedinin değeri 4 Türk Lirası'dır. Bankanın hisse senedi sayısı 5.000.000 adettir. Bankanın öz kaynaklarının toplam değeri ise, 8.000.000 Türk Lirası'dır. Buna göre bankanın Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 2,5
Soru Açıklaması
14.
Bir bankanın kâr tutarının oluşumu analiz edilirken, "100" kabul edilen kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet gelirleri/giderleri toplamı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi denetim türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Edilgin denetim
Soru Açıklaması
16.
Denetim benzeri kavramlar aşağıdaki seçeneklerinden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kontrol-revizyon-teftiş
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hilelerin tespit edilmesini engellemek
Soru Açıklaması
18.
Belirli bir varlığın, farklı piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak eşanlı alım-satım yapılarak kâr elde edilmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Arbitraj
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bankacılık hizmeti veren bankaların toplandığı kentlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nairobi
Soru Açıklaması
20.
İhracattan kaynaklanan ve bir kıymetli evrağa dayandırılmış uzun vadeli bir alacağın, daha önce bu hakkı ellerinde bulunduranlara başvurma hakkı olmaksızın satın alınmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Forfaiting
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum