Bankalarda Kredi Yönetimi Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların kredi kullandığı uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD )
Soru Açıklaması
2.

Yıllık enflasyon oranının %8 olduğu bir ortamda, %12 nominal faiz oranı üzerinden kredi kullandıran bir bankanın yıllık reel getiri oranı yüzde kaç olur?

Doğru Cevap: "B" 3,7
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi verebilmeleri için kullandıkları yabancı kaynaklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Rezervler
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi firmalarda sorunlu kredilerin göstergelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Stokların hızla azalması
Soru Açıklaması
5.

Üye mali kurumlar arasında, bireysel kredi ve kredi kartı müşterilerine ait tüm bilgilerin gönüllü olarak paylaşılmasını sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kredi Kayıt Bürosu
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi bankalarda istihbarat işlemleri gerçekleştirilirken uyulması gereken ilkelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Tarafsızlık
Soru Açıklaması
7.

Müşteri tarafından kredi başvurusunun yapılmasıyla başlayan, kredi kullandırma, kredinin anaparası ile tüm masraflarının ödenmesi ve ilişkinin tasfiye edilmesiyle sona eren sürece ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Kredilendirme süreci
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi banka dışı kaynaklardan kullandırılan kredilerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Eximbank kredisi
Soru Açıklaması
9.

İşletmelere, bina ve tesislerin yapımı ile sabit kıymetlerin finansmanı amacıyla açılan orta ve uzun vadeli kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yatırım kredileri
Soru Açıklaması
10.

İhracatçıları, imalatçı ihracatçıları ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmaları desteklemek amacıyla ihracat kredileri veren kamu bankası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eximbank
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası’nın temel yetkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Bireysel finansman desteği sağlamak
Soru Açıklaması
12.

Kredi tahsisi banka genel müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kredilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Otorize kredi
Soru Açıklaması
13.

Aralarında bağlı ortaklık ya da iştirak ilişkisi bulunan firmaların; mali tablolarının birleştirilerek tek bir mali tablo hâline getirmelerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Konsolidasyon
Soru Açıklaması
14.

Yeni ihraç edilen bir menkul kıymetin alıcısıyla ilk defa buluştuğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Birincil piyasa
Soru Açıklaması
15.

Eximbank kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Firmalar bu kredi için başvurularını aracı ticari bankaya yaparlar.
Soru Açıklaması
16.

Alacaklı ve borçlu tarafların karşılıklı olarak söz konusu işlemle ilgili aynı düzeyde bilgiye sahip oldukları duruma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Simetrik bilgi
Soru Açıklaması
17.

Kredi talep edenin borcunu geri ödeme konusundaki niyetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Karakter
Soru Açıklaması
18.

Vadesi bir yıldan az olan kısa vadeli borç senetlerinin alınıp-satıldığı piyasalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Para piyasası
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin sunduğu hizmetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Finansal rekabeti sağlamak
Soru Açıklaması
20.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yaptığı sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi nakdi krediler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Kabul Kredileri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.