Bankalarda Kredi Yönetimi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi, TC Merkez Bankası’nın organlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Para Politikası Kurulu
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret (mevduat) bankalarının fon kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Menkul değer plasmanları
Soru Açıklaması
3.

Vadesi bir yıldan az olan kısa vadeli borç senetlerinin alınıp-satıldığı piyasalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Para piyasası
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi, TC Merkez Bankası'nın temel görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Finansal kiralama yapmak
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi katılım bankalarında işlem gören bir gayri-nakdi kredi türüdür?

Doğru Cevap: "C" Teminat mektupları
Soru Açıklaması
6.

İşletmelere, bina ve tesislerin yapımı ile sabit kıymetlerin finansmanı amacıyla açılan orta ve uzun vadeli kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yatırım kredileri
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi kredi kullandırım ilkelerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Verimlilik
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi kredilerin geleneksel sınıflandırmasında, kullanım amacına göre kredi türleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Tüketici kredisi
Soru Açıklaması
9.

Bankacılık Kanununun 51 . maddesi uyarınca kredi açma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" Banka yönetim kuruluna
Soru Açıklaması
10.

Kredi değerliliğinin tespiti amacıyla, gizlilik ve tarafsızlık içinde bankalar tarafından, şahıslar veya firmaların ahlaki ve mali durumlarını doğru tespit etmek amacıyla bilgi toplama ve değerlendirme işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İstihbarat
Soru Açıklaması
11.

Kredi taleplerinin değerlendirilmesi faaliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" İlk aşaması mali tahlil çalışmalarıdır.
Soru Açıklaması
12.

Bankalar tarafından verilen kredilerin anapara ve faizlerinin geri ödenmemesi olasılığına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Kredi riski
Soru Açıklaması
13.

Bankacılıkta faiz hesaplamasına esas teşkil eden başlangıç tarihine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Valör
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi bir mali tahlil tekniği değildir?

Doğru Cevap: "A" Dinamik analiz
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi bankalarda istihbarat işlemleri gerçekleştirilirken uyulması gereken ilkelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Tarafsızlık
Soru Açıklaması
16.

Bankalar aşağıdakilerden hangisine döviz kredisi açamazlar?

Doğru Cevap: "E" Yurt dışında çalışan gurbetçi vatandaşlara
Soru Açıklaması
17.

Uluslararası piyasalarda, farklı ülkelerden çok sayıda bankanın bir lider banka öncülüğünde bir araya gelip konsorsiyum oluşturarak bir ülkedeki bankaya kredi vermelerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sendikasyon kredisi
Soru Açıklaması
18.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yaptığı sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi nakdi krediler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Kabul Kredileri
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi ihracat kredileri kapsamında ülke kredisi kullandırmak için kurulan kuruluşlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" BDDK
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi taksitli ticari kredi türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Taşıt kredisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.