Bankacılık Hizmet Ürünleri Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Bankacılık Hizmet Ürünleri Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.
Emanet kıymet saklama hizmeti ile ilgili olarak,emanete alınan kıymet “nazım hesaplar/emanet kıymetler cüzdanı” hesabında kaç Türk Lirası iz bedelle izlenir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
2.
Bonolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bonolar isme yazılı senetlerdir.
Soru Açıklaması
3.
Sigorta yapılırken belirlenen sigorta bedelinin gerçek sigorta değerinden fazla yazıldığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aşkın sigorta
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kredi kartlarının oluşturduğu ödeme sistemi içinde yer alan taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" BDDK
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların sunduğu hizmetlerden biri olan repo ve ters repoya konu olamaz?
Doğru Cevap: "E" Finansman bonosu
Soru Açıklaması
6.
Sermaye piyasası işlemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ticari bankalar tahvil alım-satımına aracılık edemez.
Soru Açıklaması
7.
Bankaların sigorta işlemlerine aracılık etmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bankasürans
Soru Açıklaması
8.
Bankadaki 80 .000 TL sini, %10 faiz oranı ile üç aylık vadeli hesap açtırarak değerlendiren kişinin vade sonunda elde edeceği faiz getirisi kaç Türk Lirasıdır?
Doğru Cevap: "A" 2 .000
Soru Açıklaması
9.
Kredi kartları aşağıdaki bankacılık hizmet dağıtım kanallarından hangisine örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "E" Satış ve hizmet noktası bankacılığı
Soru Açıklaması
10.
Havalelerde zaman aşımı süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi mevduat hesaplarının kapatılma koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İcra takip süresinin dolması
Soru Açıklaması
12.
Bankaların müşterilerini, kendilerine sunulan bir kredi kartına ilişkin gecikme faizinde kullanılacak faiz oranı artışı konusunda yazılı olarak bilgilendirmesi, aşağıdaki hangi etik ilke ile doğrudan ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Saydamlık
Soru Açıklaması
13.
Bankaların saklama hizmetleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Saklatan, sözleşmenin ifasının zorunlu kıldığı masrafları ödemekle yükümlü değildir.
Soru Açıklaması
14.
“Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" BDDK
Soru Açıklaması
15.
Dış ticarete aracılık eden iki banka arasında doğrudan hesap ilişkisinin bulunmaması durumunda her iki bankanın da hesaplarının bulunduğu ve ödemelerin gerçekleştirildiği banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rambursman bankası
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi şube dışı bankacılık hizmet dağıtım kanallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uydu bankacılığı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ciro türlerinden hangisinde amaç senedi tümüyle devretmektir?
Doğru Cevap: "E" Temlik cirosu
Soru Açıklaması
18.
Bireysel emeklilik sisteminde asgari katkı payı, aylık brüt asgari ücretin yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
19.
Vadeli döviz mevduat hesapları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kırık vadeli açtırılamaması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bankacılık hizmetlerine ilişkin adli suçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Emtia üzerine işlem yapmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum