Bankacılık Hizmet Ürünleri Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Bankacılık Hizmet Ürünleri Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Çift para birimli mevduat hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Müşteri bankaya opsiyon tanıyarak ayrıca bir prim kazanmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Ticari bankalardaki mevduat hesaplarının dışında açılan ve acentası olunan aracı kurumda yapılan işlemlerde kullanılan hesaba ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yatırım hesabı
Soru Açıklaması
3.
Poliçenin tarafları aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Keşideci - lehtar - muhatap
Soru Açıklaması
4.
EFT uygulamasında hangi kurum sistem işletmecisidir?
Doğru Cevap: "E" TCMB
Soru Açıklaması
5.
Çek karşılıklarına bankaca garanti verilmesi nasıl bir yöntemle gerçekleştirilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Bloke çek uygulaması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Yasasının saklama hizmetlerine ilişkin hükümlerine aykırı niteliktedir?
Doğru Cevap: "B" Saklatanın hizmetle ilgili masrafları ödeme zorunluluğu yoktur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların saklama faaliyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Borsada işlem gören pay senetlerinin takas ve saklaması
Soru Açıklaması
8.

Kiralık kasa uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kiralık kasalarda saklananlar bankalarca kontrol edilir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi şube dışı bankacılık kanallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Muhabir Bankacılığı
Soru Açıklaması
10.
Telefon ve internet bankacılıklarının ortak kullanımıyla oluşan hizmet dağıtım kanalı nasıl adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mobil Bankacılık
Soru Açıklaması
11.
Elektronik ticarette kredi kartı kullanılmadan sadece numaraları bildirilerek ödemenin gerçekleştirilmesi hangi uygulama ile mümkündür?
Doğru Cevap: "D" Mail-Order Sistemi
Soru Açıklaması
12.
ATM'lerde işlem yapılırken el ayası, parmak damarı, göz irisi özelliklerinden kimlik belirleme teknolojisi nasıl adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Biyometrik tanıma sistemi
Soru Açıklaması
13.
Sigortalanan risklerle ortaya çıkan zararın tutarını, nedenlerini, niteliklerini belirleyen tarafsız ve bağımsız kişilere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Eksper
Soru Açıklaması
14.
Bankalar aracılığıyla sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Bankasürans
Soru Açıklaması
15.
Sigorta acentalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Acentalar sigorta şirketlerinin müstahdem sıfatıyla hareket eden vekilleridir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sigortanın toplumsal işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yardım ve bağış organizasyonlarının daha çok işlevselleşmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi adli bankacılık suçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" BDDK tarafından istenen bilgileri göndermemek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, TBB bünyesindeki Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti gruplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye Piyasası işlemleri Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, Banka Hizmetleri Sözleşmesinde bulunması gereken asgari koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İlgili yasa hükümlerinin dipnotlarla gösterilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, bankaların saygınlıkları kapsamındaki etik ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Titizlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum