Balkanlarda Siyaset Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdaki ülkelerden hangi ikisi kendilerini Balkanlar’dan ayıran bir özellik olarak Katolikliği ön plana çıkarmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Slovenya-Hırvatistan
Soru Açıklaması
2.

Balkan kavramının kökeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Osmanlı Devleti’nin bölgedeki bir dağ silsilesine verdiği addır.
Soru Açıklaması
3.

Batı’nın Balkanlara yönelik ötekileştirme siyasetini “Balkanizm” olarak adlandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Maria Todorova
Soru Açıklaması
4.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Balkanları tanımlamak için kullanılan ve daha çok sosyalist ideolojinin bölgesel izlerinin taşıyıcısı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Doğu Avrupa
Soru Açıklaması
5.

Balkan Paktı kaç yılında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 1934
Soru Açıklaması
6.

Yunanistan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Devletin resmi bir dini yoktur.
Soru Açıklaması
7.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Arnavutluk topraklarını işgal eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İtalya
Soru Açıklaması
8.

Romanya’daki Macar azınlığın Katolik olan grubuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Sekeller
Soru Açıklaması
9.

Kosova kaç yılında bağımsızlığını ilan etmiştir?

Doğru Cevap: "E" 2008
Soru Açıklaması
10.

Makedonya’nın isim sorunu yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yunanistan
Soru Açıklaması
11.

Romalılar aşağıdakilerden hangisini mağlup ederek Teselya bölgesinden başlayarak tüm Yunanistan’da hakimiyet kurmuştur?

Doğru Cevap: "D" Makedonya Krallığı
Soru Açıklaması
12.

Balkanlar’da görülen ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hunlar
Soru Açıklaması
13.

Osmanlı İmparatorluğu aşağıdaki hangi antlaşma ile Yunan devletinin kurulmasını kabul etmek zorunda kalmıştır?

Doğru Cevap: "C" Edirne Antlaşması
Soru Açıklaması
14.

Vatandaşlarına ülke dışına çıkmaya imkân veren ilk sosyalist ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yugoslavya
Soru Açıklaması
15.

Yüzdeler Antlaşması’na göre, Sovyetler Birliği’nin en fazla üstünlük yüzdesine sahip olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Romanya
Soru Açıklaması
16.

Bulgaristan’da yaşayan Türklerin sosyal, kültürel ve siyasal hakları için mücadele veren, kuruculuğunu Ahmet Doğan’ın yaptığı siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hak ve Özgürlükler Hareketi(HÖH )
Soru Açıklaması
17.

Kökeni 1999 yılındaki Kosova Kurtuluş Ordusu’nun politik kanadına dayanan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kosova Demokrat Partisi(PDK)
Soru Açıklaması
18.

Hırvatistan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Hırvat olmayan etnik grupları mecliste temsil etmek için 6 vekil seçilmektedir.
Soru Açıklaması
19.

Yunanistan kaç yılında NATO’ya üye olmuştur?

Doğru Cevap: "B" 1952
Soru Açıklaması
20.

1946-1985 yılları arasında kesintisiz olarak görev yapan, Arnavutluk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Enver Hoca
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.