Bahar Dönemi Deneme Testleri

Admin
Mayıs 1, 2016

Deneme testini çözmek istediğiniz dersi arama kutucuğuna yazınız. ⇒

Ders Adı - Alfabetik Sıra - SINAVLAR
Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği1. Test2. Test3. Test4. Test
Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet1. Test2. Test3. Test4. Test
Algoritmalar ve Programlama1. Test2. Test3. Test4. Test
Almanca 2 (ALM)1. Test2. Test3. Test4. Test
Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım1. Test2. Test3. Test4. Test
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 1. Test2. Test3. Test4. Test
Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme1. Test2. Test3. Test4. Test
Batı Edebiyatında Akımlar II1. Test2. Test3. Test4. Test
Bilgi Ekonomisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Bilim Felsefesi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Bilim Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Bilim ve Teknoloji Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Bilişim Hukuku1. Test2. Test3. Test4. Test
Bilişim Sistemleri ve Lojistik1. Test2. Test3. Test4. Test
Birey ve Davranış 1. Test2. Test3. Test4. Test
Bizans Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Borçlar Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
Bütünleşik Pazarlama İletişimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Büyük Selçuklu Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Çağdaş Felsefe II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Çağdaş Türk Edebiyatları II1. Test2. Test3. Test4. Test
Çağdaş Türk Romanı1. Test2. Test3. Test4. Test
Çağdaş Türk Yazı Dilleri II1. Test2. Test3. Test4. Test
Çalışma Ekonomisi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Çalışma Ekonomisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Çalışma Psikolojisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Çalışma Yaşamının Denetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Davranış Bilimleri II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Destinasyon Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi1. Test2. Test3. Test4. Test
Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar1. Test2. Test3. Test4. Test
Din ve Toplum 1. Test2. Test3. Test4. Test
Diş Politika Analizi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Eğitim Felsefesi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Eğitim Psikolojisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Eğitim Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Ekonomik Coğrafya1. Test2. Test3. Test4. Test
Ekonominin Güncel Sorunları 1. Test2. Test3. Test4. Test
Elektronik Ticaret1. Test2. Test3. Test4. Test
Eleştiri Kuramları1. Test2. Test3. Test4. Test
Endüstri Sosyolojisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Engellilerle Sosyal Hizmet1. Test2. Test3. Test4. Test
Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları1. Test2. Test3. Test4. Test
Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Etik 1. Test2. Test3. Test4. Test
Etkili İletişim Teknikleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Fransızca 2 (FRA)1. Test2. Test3. Test4. Test
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 1. Test2. Test3. Test4. Test
Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 1. Test2. Test3. Test4. Test
Genel Beslenme1. Test2. Test3. Test4. Test
Genel Dilbilim II1. Test2. Test3. Test4. Test
Genel Matematik 1. Test2. Test3. Test4. Test
Genel Muhasebe II1. Test2. Test3. Test4. Test
Genel Uygarlık Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Girişimcilik1. Test2. Test3. Test4. Test
Görsel Kültür 1. Test2. Test3. Test4. Test
Görüşme Teknikleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Güzel Sanatlar 1. Test2. Test3. Test4. Test
Halk Edebiyatına Giriş II1. Test2. Test3. Test4. Test
Halk Masalları1. Test2. Test3. Test4. Test
Halk Sağlığı1. Test2. Test3. Test4. Test
Halkla İlişkiler1. Test2. Test3. Test4. Test
Halkla İlişkiler Araştırmaları1. Test2. Test3. Test4. Test
Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar1. Test2. Test3. Test4. Test
Halkla İlişkiler Yazarlığı1. Test2. Test3. Test4. Test
Harekat Performans1. Test2. Test3. Test4. Test
Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler1. Test2. Test3. Test4. Test
Hava Taşımacılığı1. Test2. Test3. Test4. Test
Havacılığa Giriş1. Test2. Test3. Test4. Test
Havayolu Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Hizmet Pazarlaması1. Test2. Test3. Test4. Test
Hizmetler Ekonomisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Hukuk Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı1. Test2. Test3. Test4. Test
Ingilizce 2 (ING)1. Test2. Test3. Test4. Test
İdare Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
İktisada Giriş II1. Test2. Test3. Test4. Test
İktisadi Büyüme 1. Test2. Test3. Test4. Test
İktisat Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
İleri Programlama1. Test2. Test3. Test4. Test
İlk Müslüman Türk Devletleri 1. Test2. Test3. Test4. Test
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II1. Test2. Test3. Test4. Test
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 1. Test2. Test3. Test4. Test
İnsan Kaynakları Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
İnsan ve Toplum 1. Test2. Test3. Test4. Test
İslam Tarihi ve Medeniyeti II 1. Test2. Test3. Test4. Test
İstatistik II 1. Test2. Test3. Test4. Test
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
İşletme Analitiği1. Test2. Test3. Test4. Test
İşletme Fonksiyonları1. Test2. Test3. Test4. Test
İşletmelerde Karar Verme Teknikleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler1. Test2. Test3. Test4. Test
Kamu Ekonomisi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Kamu Mali Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Kamu Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 1. Test2. Test3. Test4. Test
Karar Destek Sistemleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Kent Sosyolojisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Klasik Mantık 1. Test2. Test3. Test4. Test
Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 1. Test2. Test3. Test4. Test
Kongre ve Etkinlik Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Kriz İletişimi ve Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Kurumsal Kimlik ve İmaj Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Kurumsal Sosyal Sorumluluk1. Test2. Test3. Test4. Test
Kültür Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Kültürlerarası İletişim 1. Test2. Test3. Test4. Test
Küresel Pazarlama 1. Test2. Test3. Test4. Test
Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 1. Test2. Test3. Test4. Test
Lobicilik ve Halkla İlişkiler1. Test2. Test3. Test4. Test
Lojistik Maliyetleri ve Raporlama II1. Test2. Test3. Test4. Test
Lojistik Planlama ve Modelleme1. Test2. Test3. Test4. Test
Lojistik Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı1. Test2. Test3. Test4. Test
Mahalli İdareler Maliyesi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Makro İktisat 1. Test2. Test3. Test4. Test
Maliye Politikası II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Maliye Politikası 1. Test2. Test3. Test4. Test
Maliyet Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Mantığın Gelişimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Marka ve Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Matematik II1. Test2. Test3. Test4. Test
Medya İlişkileri1. Test2. Test3. Test4. Test
Medya Sosyolojisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Medya ve Etik1. Test2. Test3. Test4. Test
Medya ve Reklam1. Test2. Test3. Test4. Test
Metafizik 1. Test2. Test3. Test4. Test
Meteoroloji II1. Test2. Test3. Test4. Test
Modern Felsefe II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Modern Ortadoğu Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Modern Sosyoloji Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Muhasebe Yazılımları1. Test2. Test3. Test4. Test
Muhasebede Bilgi Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Müşteri İlişkileri Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Orta Doğuda Siyaset 1. Test2. Test3. Test4. Test
Ortaçağ Felsefesi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Osmanlı Tarihi (1566-1789) 1. Test2. Test3. Test4. Test
Osmanlı Türkçesi Grameri II1. Test2. Test3. Test4. Test
Osmanlı Türkçesi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Osmanlı Türkçesi Metinleri II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Osmanlı Türkçesine Giriş II1. Test2. Test3. Test4. Test
Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876) 1. Test2. Test3. Test4. Test
Osmanlı'da İskan ve Göç 1. Test2. Test3. Test4. Test
Otel Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Örgüt Kuramı 1. Test2. Test3. Test4. Test
Örgütsel Davranış1. Test2. Test3. Test4. Test
Özel Vergi Hukuku II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Para Politikası 1. Test2. Test3. Test4. Test
Pazarlama İletişimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Programlamada Yeni Eğilimler1. Test2. Test3. Test4. Test
Proje Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Psiko-Sosyal Rehabilitasyon1. Test2. Test3. Test4. Test
Reklam Kampanya Analizi1. Test2. Test3. Test4. Test
Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık1. Test2. Test3. Test4. Test
Rekreasyon Yönetimi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Rusya Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sağlık Bilimlerinde ve Yönetiminde Etik1. Test2. Test3. Test4. Test
Sağlık Hukuku1. Test2. Test3. Test4. Test
Sağlık Kurumları Mevzuatı1. Test2. Test3. Test4. Test
Sağlık Kurumları Yönetimi II1. Test2. Test3. Test4. Test
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim1. Test2. Test3. Test4. Test
Sağlık Kurumlarında İletişim1. Test2. Test3. Test4. Test
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Sanat Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Satış Teknikleri 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sembolik Mantık 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sendikacılık 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sermaye Piyasası Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
Siyaset Felsefesi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Siyasi Düşünceler Tarihi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Siyasi Tarih II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Siyasi Tarih 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sokak Sosyal Hizmeti ve Adli Sosyal Hizmet1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Ağ Analizi1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Davranış ve Protokol 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Hizmet Etiği1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Hizmet Kuramları II1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Hizmet Kuruluşları1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Hizmet Mevzuatı1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Hizmet Uygulaması II1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Hizmet Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Medya1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Politika II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyal Psikoloji II1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyoloji II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sözlü ve Sözsüz İletişim1. Test2. Test3. Test4. Test
Stratejik İletişim1. Test2. Test3. Test4. Test
Stratejik Yönetim II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Suç Sosyolojisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler1. Test2. Test3. Test4. Test
Şirketler Muhasebesi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II1. Test2. Test3. Test4. Test
Tarih Felsefesi II1. Test2. Test3. Test4. Test
Tedarik Zinciri Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Temel Bilgi Teknolojileri II1. Test2. Test3. Test4. Test
Temel İdare Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
Temel İlk Yardım Bilgisi1. Test2. Test3. Test4. Test
Temel Sağlık Hizmetleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Termal ve Spa Hizmetleri 1. Test2. Test3. Test4. Test
Ticaret Hukuku II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Ticaret Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
Toplu İş Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
Topluma Hizmet Eğitimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 1. Test2. Test3. Test4. Test
Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 1. Test2. Test3. Test4. Test
Turizm Ekonomisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Turizm Pazarlaması 1. Test2. Test3. Test4. Test
Türk Dış Politikası II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Türk Dili II1. Test2. Test3. Test4. Test
Türk Düşünce Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları1. Test2. Test3. Test4. Test
Türk Kültür Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Türk Siyasal Hayatı 1. Test2. Test3. Test4. Test
Türk Sosyologları 1. Test2. Test3. Test4. Test
Türk Tiyatrosu1. Test2. Test3. Test4. Test
Türkçe Biçim Bilgisi1. Test2. Test3. Test4. Test
Türkçe Cümle Bilgisi II1. Test2. Test3. Test4. Test
Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Türkiye' de Felsefenin Gelişimi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Türkiye Ekonomisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Türkiye'de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Ekonomi Politik1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Hukuk II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası İktisat Politikası 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası İlişkiler Kuramları II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası İlişkilere Giriş 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Kamu Maliyesi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Örgütler 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Politika II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Satış Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Sosyal Politika 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uluslararası Ticarette Vergilendirme1. Test2. Test3. Test4. Test
Uygarlık Tarihi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Uygur Türkçesi1. Test2. Test3. Test4. Test
Vergi Teorisi 1. Test2. Test3. Test4. Test
Vergi Usul Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
Vergi Uygulamaları 1. Test2. Test3. Test4. Test
Vergi Yargılaması Hukuku 1. Test2. Test3. Test4. Test
Veri Madenciliği1. Test2. Test3. Test4. Test
Veritabanı Programlama1. Test2. Test3. Test4. Test
Veritabanı Sistemleri1. Test2. Test3. Test4. Test
XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili1. Test2. Test3. Test4. Test
XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı1. Test2. Test3. Test4. Test
XIX. Yüzyıl Türk Dünyası1. Test2. Test3. Test4. Test
XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı1. Test2. Test3. Test4. Test
XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı1. Test2. Test3. Test4. Test
Yeni İletişim Teknolojileri1. Test2. Test3. Test4. Test
Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı 1. Test2. Test3. Test4. Test
Yeni Türk Edebiyatına Giriş II1. Test2. Test3. Test4. Test
Yer Hizmetleri Yönetimi1. Test2. Test3. Test4. Test
Yerel Yönetimler 1. Test2. Test3. Test4. Test
Yolcu Hizmetleri1. Test2. Test3. Test4. Test
Yönetim Bilimi II 1. Test2. Test3. Test4. Test
Yönetim ve Organizasyon 1. Test2. Test3. Test4. Test
Yöneylem Araştırması II1. Test2. Test3. Test4. Test
Zihin Felsefesi 1. Test2. Test3. Test4. Test

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum