Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Bahar Dönem Sonu 1.Denem Testi

Admin
Mayıs 1, 2016
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Bahar Dönem Sonu
1.Denem Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bir ortaklık ilişkisi kurmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Avrupa'da Yunanistan'ın konumunu zayıflatma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması imzalamıştır?
Doğru Cevap: "E" Andora
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında, AB mevzuatına uyum yükümlülüğü altına girdiği alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişilerin serbest dolaşımı
Soru Açıklaması
4.
AB'nin kuruluşundan itibaren geçirdiği değişim ve gelişim boyunca kabul edilen ve tüm üye ülkeleri bağlayan ortak hukuki metinlerin tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" AB Müktesebatı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin AB'ye 1987 yılında yaptığı tam üyelik başvurusuna karşı Komisyon tarafından hazırlanan raporda, tam üyeliğin önündeki engellerden biri olarak ver almaz?
Doğru Cevap: "C" Tarımsal nüfusun azlığı
Soru Açıklaması
6.
Avrupa bütünleşme sürecinde derinleşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" AB'nin yetkili olduğu konular kapsamına yeni konuların dâhil edilmesi ve bu konularda giderek nitelikli çoğunlukla karar alma esasının hâkim olmasıdır.
Soru Açıklaması
7.
AB Komisyonu tarafından 2000'li yılların ortalarından itibaren bir üyelik kriteri olarak ileri sürülen, Avrupa bütünleşmesinin ivmesinin korunmasında hem Birliğin hem de aday ülkenin çıkarları için önemli kabul edilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hazmetme kriteri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, Katılım Ortaklığı Belgesi'nin kısa ve orta vadeli hedefler kısmında yer alan ve Türk hukuk sisteminde yapılması istenen değişikliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması
Soru Açıklaması
9.
14 Haziran 1985 tarihinde Lüksemburg'da imzalanan Schengen Anlaşması'nın amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Taraf ülkeler arasında tüm kara, deniz ve hava alanlarındaki sınır denetimlerini kaldırmak
Soru Açıklaması
10.
AB üye ülke statüsünde olmamasına rağmen Schengen Anlaşmasına taraf olan iki ülke aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Norveç ve İzlanda
Soru Açıklaması
11.
Avrupa Birliği vatandaşlığı kavramı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Maastricht Anlaşması 'yla
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Roma Anlaşmasında ortak bir pazar kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla serbest dolaşımı öngörülen unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Göçmenler
Soru Açıklaması
13.
AB'nin üyeliğe ilişkin benimsediği kriterlerin aday ülkeler tarafından yerine getirilmesini talep etmekte titiz, ilerlemeyi ödüllendirmekte adil olması gerektiği anlayışına dayanan AB Genişleme Stratejisinin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Koşulluluk ilkesi
Soru Açıklaması
14.
Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan, Komisyon'un Birliğin genişleme politikasıyla ilgili son bir yıllık dönemi kapsayan görüş ve düşüncelerini içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Genişleme Stratejisi Belgesi
Soru Açıklaması
15.
AB üyesi ülkelerin AB nezdindeki daimi temsilcilerinden oluşan, AB Bakanlar Konsey i'nin gündemindeki konuların hazırlanmasına yardımcı olan, Konsey bünyesinde yer alan Komite aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)
Soru Açıklaması
16.
Aday ülkenin AB'ye üye olmasını sağlayacak katılım anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için öncelikle hangi AB kurumunda onaylanması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa Parlamentosu
Soru Açıklaması
17.
AB tarihinde, Birlik üyeliğinden çekilme İlk kez aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle gündeme gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Lizbon Anlaşması
Soru Açıklaması
18.
Ortak üyelik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Avrupa Birliği ile ortak üye arasında ileri ekonomik ve siyasi bütünleşmenin sağlandığı bir statüdür.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği beşinci genişleme sürecinin ikinci dalgasında yer alan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Romanya
Soru Açıklaması
20.
Ek Protokol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ankara Anlaşmasına dayanan ortaklık ilişkisinin yeni tam üye olan ülkeleri kapsaması için uygulanacak olan protokoldür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum