Avrupa Birliği Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Yeni-işlevselcilik (neofonksiyonalizm) teorisinin bir alandaki başarının diğer alanlarda da bütünleşmeyi teşvik edeceğini öngören temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yayılma
Soru Açıklaması
2.

Mart 1947’de İngiltere ve Fransa arasında imzalanan, bir Alman saldırısı karşısında birbirlerine yardım taahhüt ettikleri antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Dunkirk Antlaşması
Soru Açıklaması
3.

Avrupa bütünleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Avrupa Birliği ifadesi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kuruluşu ile ekonomik bütünleşmeyi adlandırmak için kullanılmaya başlanan bir kavramdır.
Soru Açıklaması
4.

Mayıs 1948’de Hollanda’nın Lahey kentinde toplanan ve 1949’da Avrupa Konseyi’nin kurulmasına giden yolu açan organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Avrupa Kongresi
Soru Açıklaması
5.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde siyasi, askeri, ekonomik açıdan birleşmiş bir Avrupa fikrini ortaya koyan Avusturyalı diplomat kimdir?

Doğru Cevap: "A" Richard Coudenhove-Kalergi
Soru Açıklaması
6.

İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik sorunlar yaşayan Avrupa devletlerine ABD’nin yaptığı ekonomik yardımları konu alan girişim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Marshall Planı
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi kurucu anlaşmaları bir ölçüde değiştiren AB’nin birincil hukuk normlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Schengen Anlaşması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Türev hukuk kuralları
Soru Açıklaması
9.

AB hukukunda türev hukukun en belirgin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tüzük
Soru Açıklaması
10.

Ulusal egemenlik yetkilerinin kısmen de olsa devri konusunda en az düzeyde ödün veren AB üyesi ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
11.

Birlik kurumlarının ya da organlarının faaliyetlerinde kötü idare durumlarına ilişkin şikâyetleri kabul etmekle görevli Ombudsmanı atama yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Avrupa Parlamentosu
Soru Açıklaması
12.

Avrupa Hükümet ve Devlet Başkanları Konseyi (Zirve) aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle resmi olarak AB’nin temel kurumları arasında sayılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Lizbon Antlaşması
Soru Açıklaması
13.

Avrupa Parlamentosunun olağan yasama usulü içerisindeki rolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Teklif edilen yasayı Konsey ile ortaklaşa kabul edebilmektedir.
Soru Açıklaması
14.

Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) aşağıdaki Birlik kurumlarından hangisi içerisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Konsey
Soru Açıklaması
15.

AB üyesi devletlerin bakan seviyesindeki temsilcilerinden oluşan birlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Konsey
Soru Açıklaması
16.

Jean Monnet’nin düşünce ve faaliyetleri ile anlam kazanan çağdaş dönemdeki federalist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kurumsal federalizm
Soru Açıklaması
17.

Yeni İşlevselcilik yaklaşımının en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ernest B. Haas
Soru Açıklaması
18.

ECU, Avrupa Para Sisteminde aşağıdakilerden hangisinin kısaltması olarak kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Avrupa Hesap Birimi
Soru Açıklaması
19.

Avrupa Para Sistemine hangi yılda geçilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1979
Soru Açıklaması
20.

Avrupa Polis Teşkilatı’nın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Europol
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.