AUZEF Mikro Ekonomi 1. ve 2. Ünite Deneme Soruları

Admin
Ocak 14, 2022
Güz Dönemi
Deneme Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi serbest mal grubuna dahildir?
Doğru Cevap: "E" Hava
Soru Açıklaması
2.
"Şeftali, kayısı, limon" gibi meyveler hangi mal grubu olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "C" Dayanıksız tüketim malı
Soru Açıklaması
3.
Faydanın tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mal ve hizmetlerin ihtiyacımızı karşılama özelliğidir.
Soru Açıklaması
4.
Bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretim amacına yönelik olarak kullanılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tam istihdam
Soru Açıklaması
5.
Mevcut üretim faktörleriyle üretilebilecek ürün sınırını gösteren eğriye verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "D" Üretim imkanları
Soru Açıklaması
6.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fiyat istikrarını sağlamak
Soru Açıklaması
7.
Bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde kullanılması durumunda üretilebilecek ürün miktarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Üretim imkanları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki metinde verilen boşlukları doğru bir şekilde tamamlayacak ifadeyi bulunuz.
..................... eğrisi, üretim faktörlerinde meydana gelen bir artış veya teknolojik gelişmeler karşısında sağa kaymaktadır.
Doğru Cevap: "B" Üretim imkânları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki metinde verilen boşlukları doğru bir şekilde tamamlayacak ifadeyi bulunuz.
Üretim imkanları eğrisi, üretim faktörlerinde meydana gelen bir artış veya teknolojik gelişmeler karşısında ......... doğru kaymaktadır.
Doğru Cevap: "E" Sağa
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki metinde verilen boşlukları doğru bir şekilde tamamlayacak ifadeyi bulunuz.
Üretim imkanları eğrisi, üretim faktörlerinde meydana gelen bir artış veya teknolojik gelişmeler karşısında sağa doğru kaymaktadır. Savaş, kıtlık, doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar sonucunda ise ..................... eğrisi, sola doğru kaymaktadır.
Doğru Cevap: "A" Üretim imkânları
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki metinde verilen boşlukları doğru bir şekilde tamamlayacak ifadeyi bulunuz.
5) Üretim imkanları eğrisi, üretim faktörlerinde meydana gelen bir artış veya teknolojik gelişmeler karşısında sağa doğru kaymaktadır. Savaş, kıtlık, doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar sonucunda ise üretim imkanları eğrisi, ......... doğru kaymaktadır.
Doğru Cevap: "D" Sola
Soru Açıklaması
12.
Fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artışa .................. denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümledeki boşluğu doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Enflasyon
Soru Açıklaması
13.
Ne üretileceği, nasıl üretileceği, kimler için üretileceği, ne zaman üretileceği sorularının cevabının piyasadaki arz ve talep mekanizmasına göre verildiği temel iktisadi sistem türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Serbest piyasa ekonomisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İhtiyaçlar süreklidir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel ihtiyaçlar arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" Yemek yemek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" İktisadi bir olayın zaman içindeki değişiminin incelenmesine statik iktisadi analiz denir.
Soru Açıklaması
17.
I. Devlet piyasada sadece tüketici konumundadır.

II. Devletin temel gelir kaynağı vergidir.

III. Hanehalkı ekonomik bir birimdir.

Yukarıdaki ifadelerden doğru olan(lar)ı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  
Doğru Cevap: "E" I, II
Soru Açıklaması
18.
I. Marul

II. Domates

III. Mikser

IV. Gazoz

Yukarda belirtilen mal çeşitlerinden dayanıklı tüketim mallarına girenler hangi seçenekte doğrudur?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım malına örnektir?
Doğru Cevap: "D" Dikiş makinesi
Soru Açıklaması
20.
I. Barınma, zorunlu bir ihtiyaç türüdür.

II. Caz konserine gitmek kültürel bir ihtiyaç türüdür.

III. Sınırlı insan ihtiyaçlarının sonsuz kaynaklarla karşılanması iktisat biliminin konusunu oluşturur.

IV. Kışlık ayakkabı almak lüks bir ihtiyaçtır.

Yukarıdaki ifadelerden doğru olan(lar) hangi seçenekte yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" I,II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum