Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
1.Deneme Testi
1.
Kütahya-Altıntaş Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın açılışını yaptığı Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara'da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Maarif Kongresi
Soru Açıklaması
2.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte seferberliği kaldırmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 Kasım 1923
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyet döneminde tüm çabalara rağmen aşağıdakilerden hangisinin hayata geçirilememesi toprakların büyük bir kısmının hazine arazisinden oluşmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Toprak reformu
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de eski devletten her şeyiyle ayrı yeni bir devletin resmen hayata geçtiğinin simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyetin ilanı
Soru Açıklaması
5.
I. Millet cumhuriyetin her türlü taarruzdan koruna- rak olumlu bir esasa tamamen bağlanmasını istemektedir.

II. Terbiye ve tedrisatın birleştirilmesi hususunda millet hemfikirdir.

III. İslamiyet’i asırlardan beri yapıldığı gibi siyaset vasıtası olmaktan çıkarmak ve yüceltmek çok lüzumludur.

Yukarıdakilerden hangileri 1 Mart 1924 tarihli Meclis açılış konuşmasında Mustafa Kemal ATATÜRK’ün değindiği konular arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Yeni Türk Devleti fiilen hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 23 Nisan 1920
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nden devralınan en yüksek eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Darülfunun
Soru Açıklaması
8.
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik modeli tespit etmek için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye İktisat Kongresi
Soru Açıklaması
9.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
Soru Açıklaması
10.
Doğu Anadolu’da devlet otoritesine isyan ederek bölge halkını kışkırtan ve başlattığı isyan ile yeni Türk Devleti’nin karşılaştığı ilk ciddi tehlike mahiyetinde olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şeyh Sait İsyanı
Soru Açıklaması
11.
Yurt dışında ilk ve tek halkevi kaç yılında nerede açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1942 İngiltere
Soru Açıklaması
12.
Atatürk İlkeleri kaç yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına girmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1937
Soru Açıklaması
13.
Atatürk, Osmanlı Devleti’nin yıkılması üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk milletini çağdaş medeniyet seviyesine çıkaracak en doğru yolu aşağıdakilerden hangisi ile ifade etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Halkçılık
Soru Açıklaması
14.
“Türk Devletinin dini, İslam’dır” ibaresi kaç yılında yapılan değişiklikle Anayasa'dan çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1928
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri’nin uygulama esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ulusallaşma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde ger- çekleştirilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Bağdat Paktı
Soru Açıklaması
17.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 20 Temmuz 1936
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Balkan Paktı’na üye devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bulgaristan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin oluşumunda rol aldığı dış politik gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Briand-Kellog Paktı
Soru Açıklaması
20.
Lozan Antlaşması’nda Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı olarak verdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karaağaç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum