Arkeolojik Alan Yönetimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 1, 2016
Arkeolojik Alan Yönetimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Dünya Kültürel Miras Alanları için Yönetim Rehberi alan yönetimini üç bölümde tanımlar. Aşağıdakilerden hangisinde bu üç bölüm bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Alanın tanımlanması / Değerlendirme ve Hedefler /Bütünsel yönetim için formülasyon
Soru Açıklaması
2.
Bir proje ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan stratejik tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" GZFT Analizi
Soru Açıklaması
3.
Doğal ve kültürel mirasın korunmasında Unesco’nun baş danışmanı olan kuruluş ICOMOS’un Türkçe açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi
Soru Açıklaması
4.
1934 yılında, ilk bilimsel arkeoloji enstitüsü aşağıdaki üniversitelerden hangisine bağlı olarak kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" İstanbul Üniversitesi
Soru Açıklaması
5.
Alan yönetim teşkilatının bir parçası olan Danışma Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Başkanı Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir.
Soru Açıklaması
6.
Birden çok belediyenin sınırları içerisinde kalan, büyükşehir olan bir ildeki kentsel sit alanında yönetim planı yapma yetkisi hangi idareye aittir?
Doğru Cevap: "E" Büyükşehir Belediyesine
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik alanlarda yönetim planlamasının öncelikli hedefidir?
Doğru Cevap: "C" Kültürel önem
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de arkeolojik alanlar için yönetim planı hazırlanması çalışmalarında koordinasyonu kim sağlar?
Doğru Cevap: "D" Alan Başkanı
Soru Açıklaması
9.
Her kültür varlığı için, bulunduğu yere, sahip olduğu fiziksel, kültürel ve sosyal özelliklere ya da farklılıklara göre, ‘mimari koruma gerekçeleri’ oluşabilir. Mimari koruma gerekçelerinden fiziksel değerler, somut veriler içerir. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rant değeri
Soru Açıklaması
10.
Mimari Belgeleme, Restitüsyon Önerisi ve Koruma Projesi aşamaları aşağıdakilerden hangisinin temel aşamalarıdır?
Doğru Cevap: "A" Mimari Koruma Projesi
Soru Açıklaması
11.
Her kültür varlığı için, bulunduğu yere, sahip olduğu fiziksel, kültürel ve sosyal özelliklere ya da farklılıklara göre, ‘mimari koruma gerekçeleri’ oluşabilir. Mimari koruma gerekçelerinden kültürel değerler, duygusal ve fiziksel bakış açısına sahiptirler. Aşağıdakilerden hangisi ‘kültürel değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Turistik olma değeri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu içinde yer alan tanım ve kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yenileme Alanı
Soru Açıklaması
13.
İngiltere’deki koruma uygulamalarının en önemli yönlendiricilerinden olan English Heritage” kurumu tarafından hazırlanan “Başarılı bir Dünya Miras Alanı Yönetim Planı” rehberinde bu konuda çizilen genel çerçeve içinde aşağıdaki sorulardan hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Alan nerededir?
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi tarafından 2003-2005 yılları arasında uygulanan APPEAR- Erişilebilirlik Projeleri: Toprak Altındaki Kentsel Arkeolojik Kalıntıların Sürdürülebilir Korunması ve Geliştirilmesi Projesi’nin ele aldığı dört temel konudan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Modern yapılar ile tarihi kalıntıların bütünleştirilmesi
Soru Açıklaması
15.
1960’lı yıllarda hangi ülkede “Ulusal Tarihi Koruma Yasası” içinde “Kültürel Kaynak Yönetimi” kavramını yer almıştır?
Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması
16.
Homeros’un İlyada Destanı’nda adı geçen Dünya Mirası Listesi’ndeki arkeolojik kent hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Troia
Soru Açıklaması
17.
Dünya Mirası Alanı Ksanthos’tan 19. yüzyılda götürülen Nereidler Anıtı hangi müzede sergilenmektedir?
Doğru Cevap: "A" British Museum, Londra
Soru Açıklaması
18.
Likya Birliği’nin başkenti olan Dünya Miras Alanı neresidir?
Doğru Cevap: "C" Ksanthos
Soru Açıklaması
19.
Anıtların ve arkeolojik kalıntıların varsayımlara dayanmadan, yalnızca tam ve ayrıntılı belgelere sahip olunması durumunda onay verilebilecek restorasyon müdahalesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yeniden Yapım
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki yapılardan hangisi Türkiye’nin Dünya Miras Listesinde bulunan kültür varlıkları arasındadır?
Doğru Cevap: "D" Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum