AÖF Lisans Sosyoloji Bölümü

Admin
Kasım 26, 2017

Programın Amaçları

Sosyoloji Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir.

Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir​.

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Sosyoloji Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Sosyoloji Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Sosyoloji Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Sosyoloji Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı unvanı alabilir ve lisanüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilir.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

1. Yarıyıl

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 3+0 3.0
ÇEK101U Sosyal Politika Zorunlu 3+0 5.0
PSİ103U Psikoloji Zorunlu 3+0 4.0
SOS101U Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3+0 4.0
SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Zorunlu 3+0 5.0
SOS105U Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3+0 4.0
ULİ305U Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30

2. Yarıyıl

II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 3+0 3.0
FEL102U Etik Zorunlu 3+0 4.0
KÜL102U Kültür Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
MNT102U Sembolik Mantık Zorunlu 3+0 6.0
SİY102U Türk Siyasal Hayatı Zorunlu 3+0 4.0
SOS104U İnsan ve Toplum Zorunlu 3+0 5.0
SOS106U Birey ve Davranış Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30

3. Yarıyıl

III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL207U Felsefe Zorunlu 3+0 4.0
İST203U İstatistik Zorunlu 3+0 4.0
PSİ201U Sosyal Psikoloji I Zorunlu 3+0 4.0
SİY201U Siyaset Bilimi Zorunlu 3+0 4.0
SOS201U Klasik Sosyoloji Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
SOS203U Antropoloji Zorunlu 3+0 4.0
SOS205U Toplumsal Değişme Kuramları Zorunlu 3+0 3.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

4. Yarıyıl

IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL202U Bilim Felsefesi Zorunlu 3+0 4.0
FEL208U Eğitim Felsefesi Zorunlu 4+0 6.0
İŞL202U Kamu Yönetimi Zorunlu 3+0 5.0
PSİ192U Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3+0 4.0
PSİ202U Sosyal Psikoloji II Zorunlu 3+0 4.0
SOS202U Modern Sosyoloji Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

5. Yarıyıl

V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
SOS301U Çağdaş Sosyoloji Kuramları Zorunlu 3+0 4.0
SOS303U Ekonomi Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
SOS305U Aile Sosyolojisi Zorunlu 3+0 4.0
SOS307U Kültür Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
SOS309U Yeni Toplumsal Hareketler Zorunlu 3+0 5.0
SOS311U Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Zorunlu 3+0 4.0
 – Yabancı Dil I* Zorunlu 0+0 3.0
Toplam 30
*Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.

6. Yarıyıl

VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
MNT302U Mantığın Gelişimi Zorunlu 3+0 5.0
SOS302U Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler Zorunlu 3+0 4.0
SOS304U Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Zorunlu 3+0 4.0
SOS306U Endüstri Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
SOS308U Kent Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
SOS310U Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Zorunlu 3+0 4.0
 – Yabancı Dil II** Zorunlu 0+0 3.0
Toplam 30
**Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce IIderslerinden bir tanesidir.

7. Yarıyıl

VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
SOS313U Türkiye’de Sosyoloji Zorunlu 3+0 5.0
SOS315U İletişim Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
SOS317U Hukuk Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
SOS319U Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3+0 4.0
SOS321U Çevre Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
TÜR201U Türk Dili I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

8. Yarıyıl

VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
MNT402U Klasik Mantık Zorunlu 3+0 4.0
SOS312U Türk Sosyologları Zorunlu 3+0 5.0
SOS314U Din ve Toplum Zorunlu 3+0 5.0
SOS316U Medya Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
SOS318U Suç Sosyolojisi Zorunlu 3+0 5.0
TÜR202U Türk Dili II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum