AÖF Lisans Felsefe Bölümü

Admin
Kasım 26, 2017

Programın Amaçları

Felsefe Lisans Programının amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve öğrencilere felsefe yapmalarının zeminini hazırlamaktır.

Felsefe temel doğruların akla dayanan bir araştırmasıdır. Bu amaçla felsefe gündelik yaşamın, bilim, sanat, din, politika ya da herhangi başka bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile ele almanın yollarını açar. Her alanda kavramların doğru kullanılmasına yönelik bilinç geliştirilmesini amaçlar. Yeni sorular ortaya atar ve bu soruları yanıtlamaya çalışırken kendine özgü yeni kavramlar tanıtır.​

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

1.Yarıyıl

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 3+0 3.0
ÇEK101U Sosyal Politika Zorunlu 3+0 5.0
FEL101U İlkçağ Felsefesi Zorunlu 3+0 5.0
PSİ103U Psikolojiye Giriş Zorunlu 3+0 4.0
SOS101U Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3+0 4.0
SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Zorunlu 3+0 5.0
TAR113U Uygarlık Tarihi I Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30

2.Yarıyıl

II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 3+0 3.0
KÜL102U Kültür Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
MAT103U Genel Matematik Zorunlu 3+0 4.0
MNT102U Sembolik Mantik Zorunlu 3+0 6.0
SOS104U İnsan ve Toplum Zorunlu 3+0 5.0
SOS106U Birey ve Davranış Zorunlu 3+0 4.0
TAR114U Uygarlık Tarihi II Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30

3.Yarıyıl

III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL201U Epistemoloji Zorunlu 3+0 6.0
FEL203U Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Zorunlu 3+0 4.0
FEL205U Ortaçağ Felsefesi I Zorunlu 3+0 5.0
FEL207U Felsefe Zorunlu 3+0 4.0
SOS201U Klasik Sosyoloji Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
SOS203U Antropoloji Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

4.Yarıyıl

IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL204U Metafizik Zorunlu 4+0 6.0
FEL206U Ortaçağ Felsefesi II Zorunlu 3+0 5.0
PSİ192U Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3+0 4.0
SAN202U Güzel Sanatlar Zorunlu 3+0 4.0
SOS202U Modern Sosyoloji Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 3+0 3.0
TAR224U Bilim ve Teknoloji Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30

5.Yarıyıl

V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL102U Etik Zorunlu 3+0 4.0
FEL202U Bilim Felsefesi Zorunlu 3+0 4.0
FEL301U Modern Felsefe I Zorunlu 3+0 6.0
FEL303U Siyaset Felsefesi I Zorunlu 3+0 5.0
FOT101U Temel Fotoğrafçılık Zorunlu 3+0 4.0
SOS301U Çağdaş Sosyoloji Kuramları Zorunlu 3+0 4.0
 – Yabancı Dil I* Zorunlu 0+0 3.0
Toplam 30
*Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.

6.Yarıyıl

VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ADL106U İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Zorunlu 3+0 4.0
FEL302U Modern Felsefe II Zorunlu 3+0 5.0
FEL304U Siyaset Felsefesi II Zorunlu 3+0 5.0
MNT302U Mantığın Gelişimi Zorunlu 3+0 5.0
SİY102U Türk Siyasal Hayatı Zorunlu 3+0 4.0
SOS302U Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler Zorunlu 3+0 4.0
 – Yabancı Dil II** Zorunlu 0+0 3.0
Toplam 30
**Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce IIderslerinden bir tanesidir.

7.Yarıyıl

VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL401U Tarih Felsefesi I Zorunlu 3+0 4.0
FEL403U Çağdaş Felsefe I Zorunlu 3+0 4.0
FEL405U Türkiye’de Felsefenin Gelişimi I Zorunlu 3+0 4.0
FEL407U Estetik ve Sanat Felsefesi Zorunlu 3+0 4.0
FEL409U Dil Felsefesi Zorunlu 3+0 4.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
PSİ201U Sosyal Psikoloji I Zorunlu 3+0 4.0
TÜR201U Türk Dili I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

8.Yarıyıl

VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL306U Zihin Felsefesi Zorunlu 3+0 4.0
FEL402U Tarih Felsefesi II Zorunlu 3+0 4.0
FEL404U Çağdaş Felsefe II Zorunlu 3+0 4.0
FEL406U Türkiye’de Felsefenin Gelişimi II Zorunlu 3+0 4.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
MNT402U Klasik Mantık Zorunlu 3+0 4.0
PSİ202U Sosyal Psikoloji II Zorunlu 3+0 4.0
TÜR202U Türk Dili II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Mezuniyet Koşulları

Felsefe Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Felsefe Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Felsefe Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Felsefe Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Felsefe Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları, halkla ilişkiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde başarılı olabilirler.​​​​​​​​​​​​​​​​​

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum