Antropoloji Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Ocak 13, 2017
Antropoloji Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Sosyal-kültürel antropoloji aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilenmez?

Doğru Cevap: "A" Biyolojik evrim
Soru Açıklaması
2.

İri maymunların basit araç-gereç yapma yetenekleri bazı antropologlar tarafından nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Ön kültür
Soru Açıklaması
3.

Kültür içinde özgün buluşların ortaya çıkmasının az rastlanan bir durum, başka kültürlerden kültür unsurları almanın ise genel bir kural olduğunu savunan antropoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Difüzyonizm
Soru Açıklaması
4.

Vücudun orta hattında uzanan merkezi sinir sistemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Korda
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi evrim düşüncesinin temelini oluşturanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Herodotos
Soru Açıklaması
6.

Belirli bir yaşam alanında o çevrenin ekolojik koşullarının sunduğu olanaklarla hayatını sürdürebilecek en yüksek miktardaki canlı sayısına ne denir?

Doğru Cevap: "D" Biyolojik taşıma kapasitesi
Soru Açıklaması
7.

Ortadoğu'da ilk tarımı yapılan bitkiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Buğday-arpa
Soru Açıklaması
8.

Tarım hangi dönemde başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" Neolitik
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi bir "yüksek kültür" öğesi olarak kabul edilebilir?

Doğru Cevap: "E" Osmanlı divan şiiri
Soru Açıklaması
10.

İlk kentler aşağıdaki üretim ve geçim biçimlerinden hangisinin yarattığı artık-değerin ürünüdürler?

Doğru Cevap: "B" Tarımcı
Soru Açıklaması
11.

Medeniyet kavramının, aşağıdaki toplumsal/mekânsal örgütlenme biçimlerinden hangisiyle daha yakın bir ilişkisi vardır?

Doğru Cevap: "C" Kent
Soru Açıklaması
12.

Karmaşık ve modern toplumlarda kişiye toplumsal rolünü kazandıran temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uzmanlaşma ve tabakalaşma yoluyla elde edilen mevki
Soru Açıklaması
13.

Evlilikte, kadının ailesinin erkek tarafına, düğün hediyesi olarak para veya mülk vermesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Drahoma
Soru Açıklaması
14.

Çocukluk süresi en uzun olan primat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İnsan
Soru Açıklaması
15.

Doğaüstü bir güçle bağ kurmak için gerçekleşen eyleme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İbadet
Soru Açıklaması
16.

Antropologlar din ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt ararlar?

Doğru Cevap: "B" İnançlar nasıl değişime uğrar ve farklılaşır?
Soru Açıklaması
17.

Dinle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Bilimsel sorulara cevap sunar.
Soru Açıklaması
18.

Konuşma dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" İnsanlar yaşamları boyunca sadece bir dil öğrenebilir.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Anadilin, kişinin genetik bir özelliği olması
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi insanın konuşma yeteneğini sağlayan organlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Dalak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum