Anne ve Baba Eğitimi Güz Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Ocak 13, 2017
Anne ve Baba Eğitimi Güz Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda travma sonrasında yaşanabileceklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Travmatik olayı olumlu şekilde ifade etme
Soru Açıklaması
2.

Öğrencisine cinsel tacizde bulunan bir öğretmene verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Meslekten ihraç
Soru Açıklaması
3.

Ali, ailesiyle birlikte yaşadıkları sel felaketini izleyen üç hafta boyunca sudan korkmuş, banyo yapmayı bile reddetmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "D" Akut
Soru Açıklaması
4.

Zorunlu öğrenim çağının dışına çıkmış ve asıl uğraşısı artık okula gitmek olmayan kimselerin hayatlarının herhangi bir aşamasında duyacakları öğrenme ihtiyacını veya ilgiyi tatmin etmek üzere düzenlenen faaliyetleri ya da programları kapsayan eğitim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yetişkin eğitimi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi programlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Lisans eğitimi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi diğer tüm kötü muamele biçimlerini bir şemsiye gibi altında toplar?

Doğru Cevap: "A" Duygusal istismar
Soru Açıklaması
7.

Etkin dinlemenin önemli unsurlarından olan geri bildirimin –hım hım, -ya gibi ifadelerle ya da anahtar kelime tekrarlarıyla yapılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Asgari düzeyde teşvik
Soru Açıklaması
8.

Okula yeni atanan bir sınıf öğretmeni velilere yönelik bir cinsel eğitim programı hazırlamak istemektedir. Öğretmenin cinsel eğitim programı geliştirme sürecinde izleyeceği aşamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" İhtiyaç saptama – Planlama – Uygulama – Değerlendirme
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin yas sürecindeki çocuklara bu süreci atlatmalarında sunabilecekleri yardımlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Süreçte yaşanabileceklere ilişkin bilgiler vermek
Soru Açıklaması
10.

Aile katılımının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Anne babaların çocukların gelişimi ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinlikler bütünüdür.
Soru Açıklaması
11.

Kerem’in anne ve babası çocuklarının okula gitmemek için çeşitli bahaneler ürettiğini fark etmişlerdir. Kerem’in bu durumu hakkında okul psikolojik danışmanıyla görüşmeye karar verirler ve çocuklarının sorunu ile ilgili okul psikolojik danışmanıyla bir plan yapıp uygulamaya koyarlar. Kerem’in anne ve babasının okul psikolojik danışmanından aldıkları yardımın türü nedir?

Doğru Cevap: "D" Konsültasyon
Soru Açıklaması
12.

Bir yetişkin eğitimi programı geliştirirken süreç içerisinde ve süreç sonrasında programın ne derece amacına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin çalışmalar hangi aşamada yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Değerlendirme
Soru Açıklaması
13.

Kızlar ve erkeklerin ahlaki standartlarının birbirinden farklı olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Gillian
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi ataerkil ailenin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kökeni davranışçı psikolojiye dayanır.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi erkek çocuklarına oyuncak olarak futbol topu ve araba alınırken kız çocuklarına oyuncak olarak bebek ve mutfak aletleri alınmasını en iyi biçimde açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Cinsiyete özgü rol
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi aile rehberliğinde öğretmenin rollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Aile danışması yapmak
Soru Açıklaması
17.

Bir restoran camına o restoranla daha çok yemek yiyebilmek için bir yandan koşu bandında koşan, bir taraftan da bir şeyler yiyen bir kimsenin resmini koymuştur. Bu restoran sırasıyla ne tür bir iletişim kurmakta ve ne tür bir mesaj vermektedir?

Doğru Cevap: "A" Doğrusal-sözel olmayan
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sosyal ortam
Soru Açıklaması
19.

Üç yaşındaki Mehmet’in annesini babasına göre daha çok sevmesi ve babasından korkması psikoseksüel gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "C" Oedipus karmaşası
Soru Açıklaması
20.
İnsan haklarının ilk yasal belgesi olan ve aynı zamanda İngiliz Anayasasının temelini oluşturan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hürriyetlerin Büyük Beratı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum