Anne Baba Eğitimi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

A-B-C kişilik kuramını merkezinde bulunduran aile danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilişsel/davranışçı
Soru Açıklaması
2.

Ders saatinde bilgisayarda oyun oynamasına izin verilmeyen 10 yaşındaki Ahmet annesi odasına girdiğinde oyun sayfasını kapatarak internette ödevi ile ilgili araştırma yaptığını söylemekte ve annesinin odadan çıkması ile tekrar oyuna dönmektedir. Kolberg’e göre Ahmet hangi ahlaki düzey ve evrededir?

Doğru Cevap: "E" Geleneksek düzey, birinci evre
Soru Açıklaması
3.

Okulöncesi psikolojik danışmanı Zeynep Hanım ebeveyn seminerinde şunları söyler: “Aileler duygularını fark ederlerse, onları bastırırlar. Duygular bastırıldığında da ailenin bir ya da birkaç üyesinde duygusal rahatsızlık ortaya çıkar. Böyle bir aile atmosferinde de, aile üyeleri birbirlerinden uzaklaşırlar ve başka meşguliyetler, aile dışı aktiviteler edinirler.” Zeynep Hanım hangi aile danışma kuramını temel alarak bunları söylemiştir?

Doğru Cevap: "C" Yaşantısal/insancıl
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre, ailenin işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bireylerin Ekonomik Refahını Sağlama
Soru Açıklaması
5.

Ergenlik yıllarının bitiminde bireylerin, karşıt cinsten arkadaş, sevgili, iş arkadaşı gibi yakın çevreden kişilerle derin dostluklar geliştirebilmeleri, Erikson’a göre hangi psikososyal gelişim döneminde gerçekleşir?

Doğru Cevap: "C" Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
Soru Açıklaması
6.

Babalara eğitim konularının özetini içeren “baba mektupları” sunarak ve onlarla sınırlı sayıda toplantılar yaparak, her iki ebeveynin de çocuklarının eğitim ve gelişiminde bilgi sahibi olmalarınıamaçlayan eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitimi Programı
Soru Açıklaması
7.

Aileyi, ailenin yaşam döngüsü ve gelişimsel görevleri olmak üzere iki temel kavram üzerine yapılandıran kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Aile Gelişim Kuramı
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Açık sistem
Soru Açıklaması
9.

Yaklaşık otuzlu yaşların ortalarından altmışlı yaşlara kadar devam eden dönemde bireyin üretkenliği, sorumluluklarının gelişmesi, farklı alanlara yönelik ilgilerinin artması, gelecek kuşakların yetişmesine yardım edilmesi gibi gelişimsel özellikler ön plana çıkar.Yukarıda belirtilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Orta yetişkinlik dönemi
Soru Açıklaması
10.

Yetişkinlik döneminde bilişsel değişim ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Yetişkinlik döneminde tamamen benzer bilişsel değişiklikler yaşanmaktadır.
Soru Açıklaması
11.

Yapısal Aile Danışması Kuramına göre ailenin fonksiyonel olması için alt sistemlerinin bütünlük içinde hareket etmesi önemlidir. Ailenin güçlü ve istikrarlı olmasında ön plana çıkan alt sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Eş
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Beckman’a göre, ailede çatışmanın çözülmesinde dikkate alınması gereken değişkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İletişim kurulan birey sayısı
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığı hizmetinin ortaya çıkmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik refah düzeyinin artması
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi aile rehberliği programlarının yaygın şekilde uygulandığı yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Sürekli eğitim merkezleri
Soru Açıklaması
15.

Türkiye’deki koşullar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi aile rehberliği programının en önemli uygulama gerekçelerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Anne eğitim düzeyinin düşük olması ve genç anne oranının yüksek oluşu
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi genç yetişkinlik dönemi gelişim ödevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Fiziksel yetersizliklerinden kaynaklanan yaşam güçlükleri ile baş edebilme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Baba Destek Programının amaçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Babaların eşleri ile iletişimlerini güçlendirmesi
Soru Açıklaması
18.

“Toplumsal yapıyı oluşturan ögeler topluluğu” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Toplum totalitesi
Soru Açıklaması
19.

Annesi izin vermediği halde çikolata yemek isteyen 3 yaşındaki Elif hiç bir açıklama kabul etmeksizin çikolata istemektedir. Frued’a göre Elif kişiliğin hangi sistemine göre hareket etmektedir?

Doğru Cevap: "A" İd
Soru Açıklaması
20.

Ailede cinsiyete dayalı öğrenilmiş kadın ve erkek rolleri ailenin dinamik yapısının özüne aykırıdır ve ailenin yapısı çevresel koşullara bağlı olarak sürekli değişmektedir.Yukarıda verilen görüşü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Feminist Kuram
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.