Anne Çocuk Sağlığı Ve İlk Yardım Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 1, 2016
Anne Çocuk Sağlığı Ve İlk Yardım Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi neonatal resüsitasyon programının kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Beslenme yetersizliğini erken dönemde tespit etmek
Soru Açıklaması
2.
2005 yılı verilerine göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde anne ölüm oranı en düşüktür?
Doğru Cevap: "D" İsveç
Soru Açıklaması
3.
I. Boy uzunluğu ve boy uzama hızı

II. Cinsel gelişme

III. Kemiklerin olgunlaşma derecesi

V. Vücut tartısı ve tartı artma hızı

Yukarıdakilerden hangileri gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler arasındadır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
4.
İnsanların bedensel gelişiminde 10 haftalıktan doğuma kadar olan süreye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fetal dönem
Soru Açıklaması
5.
I. Hatalı beslenme

II. Enfeksiyonlar

III. Gıda zehirlenmeleri

IV. Besin alerjileri

Yukarıdakilerden çocuklarda ishal nedeni olanlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
6.
Human Parvovirüs B19 ile oluşan ve daha çok okul çağındaki çocuklarda görülen bulaşıcı enfeksiyon hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 5 nci Hastalık
Soru Açıklaması
7.
Gebelik boyunca artan hormonlar ile memenin süt yapımına hazırlandığı aşamaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mamogenez
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşsüz kontraseptif yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Vazektomi
Soru Açıklaması
9.
Amniotik sıvının 500 cc’den az olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Oligohidramnios
Soru Açıklaması
10.
Folikül stimülan hormonun (FSH) uyarısını sağlayarak overlerin işlevinin düzenlenmesinin amaçlandığı üremeye yardımcı yönteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ovülasyon İnduksiyonu
Soru Açıklaması
11.
Gebeliğin ilk 4-6 haftalık olduğu durumlarda uygulanan ve gebeye en az zarar veren indükte düşük yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Menstrüel regülasyon
Soru Açıklaması
12.
Günlük basit işlerde bile kalp yetmezliği bulgularına rastlanması, gebelikteki kalp kapasitesi sınıflandırmalarından hangisi kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Klas 3
Soru Açıklaması
13.
Heimleich manevrasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Diyaframın kuvvetle kasılarak akciğerleri sıkıştırmasının sağlanması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi epilepsi krizinin belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kusma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtileri taşıyan bir kişiyle karşılaşıldığında yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hastayı düz olarak yüz üstü yatırmak
Soru Açıklaması
16.
Derinin dış tabakası ve hemen altındaki tabakanın etkilendiği yanıklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İkinci derece yanık
Soru Açıklaması
17.
Futbolcu ve jimnastikçilerde yaygın olarak görülen kol sıkıştırıcı kuvvet altında, dirsek bükülü veya aşırı gergin, ön kol dışa dönmüş pozisyonda iken düşme sonucu oluşan spor yaralanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İnstabilite
Soru Açıklaması
18.
Spor yaralanmalarından sonra eklem pozisyon hissinin geliştirilmesi için ne tür egzersizler yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Proprioseptif egzersizler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi PRICE tedavisinin kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İzometrik egzersizler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi spor yaralanmalarına yol olan iç risk faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Spor tipi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum