Anayasa I Güz Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Aralık 25, 2016
Anayasa I Güz Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Anayasa hükümlerinin bir veya birkaçının değiştirilmesinin yasaklanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Değişmezlik yasağı
Soru Açıklaması
2.

Kanunların anayasaya aykırı olamayacağı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" Anayasanın üstünlüğü kuralı
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılık akımının ortaya çıkmasına yol açan sebeplerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Burjuva sınıfının doğması
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi John Locke’un düşüncelerinde yer alan haklardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Direnme hakkı
Soru Açıklaması
5.
Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisi ile korunur?
Doğru Cevap: "A" Anayasa yargısı
Soru Açıklaması
6.

2004 yılındaki anayasa değişikliği sonucunda milletlerarası antlaşmaların hukuki konumunun güçlendirilmesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesine yol açmıştır?

Doğru Cevap: "C" Temel hak ve özgürlüklere daha güçlü bir korunma sağlanmasına
Soru Açıklaması
7.

Üniter devlette merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

Doğru Cevap: "E" Kanun
Soru Açıklaması
8.

Devletin, yargı organı önünde davalı ya da davacı olabilmesini sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tüzel kişiliğe sahip olması
Soru Açıklaması
9.

Tanzimat Fermanı’nın devlet iktidarını sınırlayan en önemli kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Devlet işlerinin kanunlara uygun yürütüleceği
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel meşruiyet temeline dayanan Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yapısını sona erdirmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1921 Anayasası
Soru Açıklaması
11.

Kanun-u Esasi’ye göre aşağıdakilerden hangisinin yürütme yetkisi vardır?

Doğru Cevap: "C" Heyet-i Vükela
Soru Açıklaması
12.

1924 Anayasası’nın öngördüğü anayasanın üstünlüğü kuralının uygulamada kendisinden beklenen sonucu doğurmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Anayasa Mahkemesi’nin kurulmaması
Soru Açıklaması
13.
1924 Anayasası’nı aşağıdakilerden hangisi hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "B" II. TBMM
Soru Açıklaması
14.

1924 Anayasası’na göre millet adına egemenlik hakkını kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkili kılınmıştır?

Doğru Cevap: "B" TBMM
Soru Açıklaması
15.

1973 genel seçimlerinden sonraki dönemde sürekli olarak hükümet istikrarsızlığının yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Siyasi partilerin hiçbirinin tek başına hükümet kuracak bir çoğunluğu elde edememesi
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Askeri Müdahalesi sonrasında anayasa yapmak üzere toplanan Kurucu Meclis’e tanınan yetkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimini yapmak
Soru Açıklaması
17.

1961 Anayasası’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Anayasanın üstünlüğü ile sınırlanmış bir yönetime geçiş sağlaması
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın yürürlüğü döneminde ortaya çıkan en önemli sorunlardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Parlamenter sürecin kilitlenmesi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile devlet şekli cumhuriyet olarak anayasallaştırılmıştır?

Doğru Cevap: "A" 1923
Soru Açıklaması
20.

12 Eylül Askeri Müdahalesinin ardından siyasi ve hukuki açıdan gerçekleştirilen yeniden yapılanmada MGK’nin kullandığı en etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yeni bir anayasanın hazırlanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum