Anayasa 1 Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Aralık 25, 2016
Anayasa I Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Anayasanın temel norm olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alması
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşinde yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Emirname
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılığı teşvik eden faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Tabii hukuk öğretisi
Soru Açıklaması
4.

İngiliz hukuk sisteminin kendine özgü gelişmeleri ve Kıta Avrupası’ndaki anayasal gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır?

Doğru Cevap: "B" Mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilmesi
Soru Açıklaması
5.

1982 Anayasası’na göre iptal davası açma hakkı, normun Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren kaç gün sonra düşer?

Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
6.

Devletin, kişilere insan onuruna yaraşan asgari hayat standartlarını sağlamakla yükümlü olduğunu savunan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sosyal haklar öğretisi
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemlerde hükümetin kollektif sorumluluğunu harekete geçiren mekanizmalardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Gensoru
Soru Açıklaması
8.

Osmanlı İmparatorluğu aşağıdaki anayasalardan hangisiyle biçimsel olarak da olsa meşruti monarşiye geçmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1876 Kanun-u Esasi
Soru Açıklaması
9.

1921 Anayasası aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?

Doğru Cevap: "A" Anayasanın üstünlüğü kuralı
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-u Esasi ile Osmanlı tebaasına tanınan haklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Toplu sözleşme hakkı
Soru Açıklaması
11.

Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Misak niteliği taşıyan bir belgedir.
Soru Açıklaması
12.

1924 Anayasası’nda anayasa yargısının ön görülmemesi aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

Doğru Cevap: "B" Anayasanın üstünlüğü kuralının uygulama bulmamasına
Soru Açıklaması
13.

Cumhuriyetin ilk anayasası olarak kabul edilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Soru Açıklaması
14.

1924 Anayasası’na göre bir anayasa değişikliği teklifinin kabulü için gereken oy nisabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Üye tam sayısının 2/3’ü
Soru Açıklaması
15.

12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrası yapılan anayasa değişiklikleriyle, KHK çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

Doğru Cevap: "E" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
16.

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi sonrasında yürütme yetkisi geçici olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Milli Birlik Komitesince onaylanan Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile çoğulcu demokrasiye geçişi sağlayan yeniliklerin yapıldığı konulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Vergi
Soru Açıklaması
18.

Milli Güvenlik Kurulu ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisiyle kurulmuştur?

Doğru Cevap: "D" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
19.

2010 Anayasa değişikliğiyle TBMM’ye Anayasa Mahkemesi’ne kaç üye seçme yetkisi tanınmıştır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nı diğer Cumhuriyet anayasalarında ayıran özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Daha katı bir anayasa olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum