Anayasa I Güz Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Aralık 25, 2016
Anayasa I Güz Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Anayasayı katılaştırma yöntemlerinden hangisi 1982 Anayasası tarafından öngörülmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Dönem yasağı
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Anayasa
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün adıyla özdeşleşen ilkeyi oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Kuvvetler ayrılığı ilkesi
Soru Açıklaması
4.

Montesquieu’ye göre aşağıdakilerden hangisi yürütme iktidarının yapacağı işlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Suçluları cezalandırmak
Soru Açıklaması
5.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini hangi yıl onaylamıştır?

Doğru Cevap: "C" 1954
Soru Açıklaması
6.

Birinci kuşak haklar ilk kez hangi yüzyılda anayasalarda yer almaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "B" 18.yüzyıl
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisinde parlamenter sistemin devlet başkanı cumhurbaşkanıdır?

Doğru Cevap: "C" Türkiye
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi başlangıçta üniter bir devlet iken daha sonradan federal bir devlete dönüşmüştür?

Doğru Cevap: "A" Belçika
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hükümdarının yetkilerini sınırlayan ilk anayasal belge olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "A" 1808 Sene- i İttifak
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Kanun - u Esasî'nin Osmanlı tebaasına tanıdığı hak ve özgürlüklerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Dilekçe hakkı
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet düzenini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Mutlak monarşi
Soru Açıklaması
12.

1924 Anayasası’na göre hükûmet hangi aşamada hukuken varlık kazanmış olur?

Doğru Cevap: "E" Cumhurbaşkanının bakanlar kurulu listesini onaylamasıyla
Soru Açıklaması
13.

Cumhurbaşkanlığı makamı hangi anayasa döneminde oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
14.

1924 Anayasası’na göre millet adına egemenlik hakkını kim kullanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Yalnızca yasama organı kullanmaktadır.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın yarattığı en önemli vesayet kurumudur?

Doğru Cevap: "D" Millî Güvenlik Kurulu
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisinin 1961 Anayasası yapımı sürecinde oluşturulan Temsilciler Meclisi’nde üyesi yer almamıştır?

Doğru Cevap: "B" Demokrat Parti
Soru Açıklaması
17.

Millî Birlik Komitesi’nin hukukî varlığı ne zaman sona ermiştir?

Doğru Cevap: "A" Genel seçimlerle kurulan TBMM’nin göreve başlamasıyla
Soru Açıklaması
18.

2007 yılında yapılan anayasa değişikliği ile TBMM’nin görev süresi kaç yıla indirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi siyasî partileri kapatma davasını açma yetkisine sahiptir?

Doğru Cevap: "E" Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın temel özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Anayasanın kazüistik olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum