Anayasa Hukuku Güz Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Aralık 25, 2016
Anayasa Hukuku Güz Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Dikey iktidar bölüşümünün en gelişmişşekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Federalizm
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi katı anayasa sistemin detali kurucu iktidarın anayasayı değiştirme yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yasama meclisinde basitçoğunluk aranması
Soru Açıklaması
3.

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile oluşan geçici anayasa döneminde yasama ve yürütme yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Milli Birlik Komitesi
Soru Açıklaması
4.

1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır.
Soru Açıklaması
5.

1982 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Çerçeve anayasa anlayışı benimsenerek hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul edilen ‘’Anayasa Düzeni Hakkında Kanun’’ ile benimsenen ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" TBMM’ye ait yetki ve görevler Bakanlar Kurulunca kullanılır.
Soru Açıklaması
7.

Kanunların genel ve soyut nitelik taşıması, kapsadığı herkese eşit olarak uygulanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Şekli hukuki eşitlik
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi devlet başkanının veraset yoluyla göreve geldiği rejim tipidir?

Doğru Cevap: "E" Monarşi
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkilerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi yasama işlevine ilişkin işlemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Tüzük
Soru Açıklaması
11.

1982 Anayasası’na göre anayasa değişikliklerinin denetimi aşağıdaki mahkemelerden hangisi tarafından yapılır?

Doğru Cevap: "D" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyelerinin hukukî statüsü ile ilgili değildir?

Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu alması
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinden istifa işleminin hüküm doğurması için karar alma yetkisine sahiptir?

Doğru Cevap: "C" TBMM Genel Kurulu
Soru Açıklaması
14.

1982 Anayasası hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir?

Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
15.

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?

Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
16.

Bakanlar Kurulu’nun siyasal sorumluluğunu gerçekleştirecek anayasal yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Güvenoyu
Soru Açıklaması
17.

Parlamenter hükümet sisteminin temel ayırıcı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulu’nun yasama organına karşı siyasal olarak sorumlu bulunması
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi HSYK’ye üye seçme yetkisine sahip değildir?

Doğru Cevap: "C" TBMM Genel Kurulu
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimi kapsamında iptal davası açma yetkisi bulunur?

Doğru Cevap: "D" İktidar Partisi Meclis Grubu
Soru Açıklaması
20.

Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan kurallar aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Doğru Cevap: "E" Ölçü norm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum