Anayasa Hukuku Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Anayasa Hukuku Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Dünyada yazılı anayasalar dönemi, Ortaçağ’da başlamıştır.
Soru Açıklaması
2.

Bir anayasayı kendi koyduğu değiştirilme kurallarına uygun olarak değiştirme iktidarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Talî (türevsel) kurucu iktidar
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının sertliğe ilişkin hükümlerin etkinliğini büyük ölçüde zedelemiştir?

Doğru Cevap: "A" Anayasa Mahkemesinin olmaması
Soru Açıklaması
4.

Kanun-i Esasi’nin 1909 değişikliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Padişaha mutlak veto yetkisi verildi.
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul edilen “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" TBMM’ye ait olan yetki ve görevler Bakanlar Kurulunca kullanılacaktır.
Soru Açıklaması
6.

1982 Anayasasının yapımı sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Süreç demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Yargı bağımsızlığı
Soru Açıklaması
8.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmaya yetkilidir?

Doğru Cevap: "E" Bir siyasi partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açmak
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre anayasa değiştirme usulünün bir unsuru değildir?

Doğru Cevap: "C" Senato onayı
Soru Açıklaması
10.

1982 Anayasası’na göre anayasa değişikliklerini onaylama yetkisi aşağıdakilerden hangisi ile birlikte kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Halk ve Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
11.

Kuvvetler ayrılığı aşağıdakilerden hangisi ile özdeşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Montesquieu
Soru Açıklaması
12.

Başbakan ve bakanların siyasal sorumluluklarının araştırılmasına imkan veren denetim aracına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Gensoru
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yasama dokunulmazlığı bakımından doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde yasama dokunulmazlığı söz konusu değildir.
Soru Açıklaması
14.

Kanun teklifi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Doğru Cevap: "B" Milletvekilleri
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal bakımından yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Olağanüstü halde kolluk yetkileri askeri makamlara geçer.
Soru Açıklaması
16.

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
Soru Açıklaması
17.

Üniversite rektörlerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

Doğru Cevap: "E" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
18.

‘‘Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.”


1982 Anayasasında yer alan bu hüküm aşağıdaki anayasaya uygunluk denetimi yöntemlerinden hangisini düzenlemektedir?

Doğru Cevap: "B" Somut norm denetimi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi soyut norm denetimine başvurabilir?

Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olabilir?

Doğru Cevap: "C" Adalet Bakanı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum