Anayasa Hukuku Güz Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Anayasa Hukuku Güz Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Bugünkü anlamında ilk anayasalar kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "B" 18
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi federal devletlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Hindistan
Soru Açıklaması
3.

Tanzimat ve Islahat Fermanı aşağıdakilerden hangisinin gelişiminde önemli bir etkiye sahip olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Hukuk devleti
Soru Açıklaması
4.

1961 Anayasası’nın benimsediği demokrasi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çoğulcu
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın başlıca özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Çerçeve bir anayasa olması
Soru Açıklaması
6.

1982 Anayasası yürütme organı içinde aşağıdakilerden hangisinin ağırlığını arttırmıştır?

Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi milli devlet ilkesinin önemli sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin varlığı laiklik ilkesi bakımından tartışmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkilerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Soru Açıklaması
10.

Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik ölçüte göre tasnifini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Carré de Malberg
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın incelemesinden geçer?

Doğru Cevap: "E" Tüzük
Soru Açıklaması
12.

Bir milletvekilinin Bakanlar Kurulunca verilecek bir görevi kabul etmesi aşağıdakilerden hangisinin kararına bağlıdır?

Doğru Cevap: "D" TBMM
Soru Açıklaması
13.

TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi istifa eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi konusunda karar almaya yetkilidir?

Doğru Cevap: "C" TBMM Genel Kurulu
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Kanunları yayımlamak
Soru Açıklaması
16.

Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlardan dolayı sorumlu olmaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru Cevap: "D" Karşı imza kuralı
Soru Açıklaması
17.

Parlamenter rejimin en önemli ve tanımlayıcı unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hükümetin parlamento karşısındaki siyasal sorumluluğunun bulunması
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Anayasa Mahkemesi’nin bütün üyelerini yasama organı seçer?

Doğru Cevap: "D" Polonya
Soru Açıklaması
19.

Askeri Yargıtay üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Doğru Cevap: "E" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
20.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılama yetkisine sahip değildir?

Doğru Cevap: "C" Başbakanlık Müsteşarını
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum