Anayasa Hukuku Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Kuvvetler ayrılığı, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

Doğru Cevap: "B" Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesiyle
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kuvvetler ayrılığı
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi, 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl demokratik devrimlerinin temelindeki amaçlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Aristokrasiyi tasfiye etmek
Soru Açıklaması
5.

Avrupa'daki ilk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
6.

Türk anayasa tarihinde Meclis Hükümeti Sistemi hangi anayasa ile benimsenmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1921
Soru Açıklaması
7.

1924 Anayasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Anayasanın ilk şeklinde laiklik ilkesi yer almaktaydı.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinin ortamını hazırlayan etkenlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Demokrat Parti döneminde çıkartılan çeşitli antidemokratik kanunlar
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki anayasacılık hareketlerinin sonucunda imzalanan anayasal belgelerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
10.

1921 Anayasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kabul edildiği andan itibaren bir Devlet Başkanlığı makamı yaratmıştı.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyinin 29 Haziran 1981 tarihinde kabul ettiği 2485 sayılı "Kurucu Meclis Hakkında Kanun" la kurulan Milli Kurucu Meclisin görevlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Yeni Anayasayı ve Anayasanın halkoyuna sunuluş kanununu hazırlamak
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi, 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreçlerindeki benzerliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Her iki Anayasanın yapım sürecinde Kurucu Meclis kooptasyon sonucu oluşmuştur.
Soru Açıklaması
13.

Danışma Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Siyasi partiler sınırlı sayıda üye gönderebilmiştir
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle, 1982 Anayasasıyla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi amaçlanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi
Soru Açıklaması
15.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Anayasanın kabulü, aşağıdaki anayasalardan hangisinin kabulü için yapılan halk oylaması ile birleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "E" 1982 Anayasası
Soru Açıklaması
16.

Bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak aşağıdakilerden hangisine dava açılır?

Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesine
Soru Açıklaması
17.

1924 Anayasasına 1937 değişikliği ile giren ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Laiklik
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini dolaylı bir şekilde seçme hakkına sahip olduğu seçimleri ifade eder?

Doğru Cevap: "D" İki dereceli seçim
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin din özgürlüğü yönünü oluşturan unsurlardan biridir?

Doğru Cevap: "C" Kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması
Soru Açıklaması
20.

"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz" ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir yansımasıdır?

Doğru Cevap: "E" Pozitif ayrımcılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.