Anayasa Hukuku Ders Notları 2. Ünite

Admin
Eylül 19, 2017

Milli Güvenlik Konseyi Rejimi ve 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri

Anayasa Hukuku Dersinin 2. Ünitesi daha çok 1982 Anayasası ile ilgilidir. Sınavlarda en çok bu doğrultuda soru çıkar. aşağıdaki maddelere dikkat ediniz.

  • Konsey rejimi, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri müdahale sonrasında oluşturulmuş ve Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunun 2. maddesi gereğince; TBMM’ye, Millet Meclisi’ne ve Cumhuriyet Senatosu’na ait görev ve yetkileri 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren geçici olarak Milli Güvenlik Konseyi’ne; Cumhurbaşkanı’na ait olan görev ve yetkiler de Konsey başkanına bırakılmıştır. Aynı kanunun 1. maddesi uyarınca; Konsey, kurucu iktidar olarak Anayasayı değiştirme yetkisiyle donatılmıştır. 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreçlerindeki farkları sıralayabilmek.
  • 1961 Anayasasının oluşumunda, Temsilciler Meclisi daha temsili bir niteliği haiz iken, aynı durumu 1982 Anayasasının oluşumundaki Danışma Meclisinde göremiyoruz. Bu farklılık, Danışma Meclisini çok daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş haline getirmiştir
  • Temsilciler Meclisi Milli Birlik Komitesi karşısında, Danışma Meclisinin Milli Güvenlik Konseyi karşısındaki durumuna oranla daha geniş yetkili bir kuruluştur. 1982 Anayasasının başlıca özelliklerini tespit edebilmek.
  1. Bir tepki anayasası olması nedeniyle aşırı düzenleyici bir yöntemle hazırlanmıştır.
  2. 1961 Anayasasından daha katı niteliktedir.
  3. Otorite – hürriyet dengesinde, otoritenin ağırlığını arttırmıştır.
  4. Siyasal sistemde görülen tıkanmaları giderici ve bunalım olasılıklarını azaltıcı hükümler öngörmüştür.
  5. 1961 Anayasası’na oranla daha az katılmacı bir demokrasi modeli benimsemiştir.

0%

1. Aşağıda belirtilen pay devirlerinden hangisi, mutlak olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun iznine tabi değildir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi şube kavramı bakımından doğrudur?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi banka genel müdürü bakımından yanlıştır?

Correct! Wrong!

A) Eğitimlerine ilişkin herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir

4. Aşağıdakilerden hangisi bankaların kayıt ve hesaplarına ilişkin esaslardan değildir?

Correct! Wrong!

C) Bankalar hesaplarını ve yıllık bilançolarını diledikleri esas ve usule göre tutabilirler

5. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf sahiplerinin, bankanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için getirilmiş bir önlemdir?

Correct! Wrong!

A) Bankaların bilanço, kar ve zarar hesaplarını yayımlamak zorunda olmaları

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum