Anayasa Bahar Dönem Sonu 1. Deneme Testi

Admin
Mayıs 1, 2016
Anayasa Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi misak yöntemi ile hazırlanmış belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" 1848 İtalyan Anayasası
Soru Açıklaması
2.
1876 Kanun-i Esasi’ye göre kabul edilen bir anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi için aşağıdakilerden hangisinin onayı gerekir?
Doğru Cevap: "D" Padişah
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kural işlemlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Somut olması
Soru Açıklaması
4.
1924 Anayasası yasama yetkisinin ve yürütme erkinin aşağıdakilerden hangisinde toplanmasını öngörmüştür?
Doğru Cevap: "D" TBMM
Soru Açıklaması
5.
Milletvekillerine tanınan yasama dokunulmazlığı güvencesi aşağıdakilerden hangisinin kararı ile kaldırılır?
Doğru Cevap: "E" TBMM
Soru Açıklaması
6.
Milletvekillerinin meclis çalışmaları sırasındaki oy, söz ve düşünce hürriyetlerinin korunması anlamına gelen ve kısaca söz hürriyeti olarak adlandırılan yasama bağışıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yasama sorumsuzluğu
Soru Açıklaması
7.
Tüzüklerin hukuka uygunluk denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "E" İdari yargı
Soru Açıklaması
8.
1961 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının bütün kararlarını imzalamakla yetkili kılınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Başbakan ve ilgili bakanlar
Soru Açıklaması
9.
1924 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi görevlerinden doğacak işlerden dolayı Yüce Divan’da yargılanır?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet Başsavcısı
Soru Açıklaması
10.
2010 Anayasa değişikliği çerçevesinde cumhurbaşkanın HSYK’ya doğrudan seçeceği üye sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
11.
Hâkimler ve savcıların kendileri talep etmedikçe re’sen emekliye sevk edilmelerinin yasaklanması ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisi ile düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
12.
1982 Anayasası’na göre sıkıyönetimin gerekli kıldığı konularda çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin TBMM tarafından onaylanmasına ilişkin süre ve usul aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?
Doğru Cevap: "A" İçtüzük
Soru Açıklaması
13.
1961 Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu, koşullarının ortaya çıkması halinde bir defada en fazla ne kadar süre için sıkıyönetim ilân edebilir?
Doğru Cevap: "A" 1 ay
Soru Açıklaması
14.
TBMM’nin Bakanlar Kurulu tarafından verilen olağanüstü hal veya sıkıyönetime geçiş kararını onaylaması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "E" Parlamento kararı
Soru Açıklaması
15.
Katı anayasaların temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anayasa hükümlerinin basit parlamento çoğunlukları tarafından kolayca değiştirilmesini önlemek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde anayasa yargısı uygulaması bakımından önleyici denetime yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye
Soru Açıklaması
17.
1961 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimini harekete geçirme yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Başbakan
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde anayasa şikâyeti uygulaması mevcuttur?
Doğru Cevap: "E" Avusturya
Soru Açıklaması
19.
Anayasa Mahkemesi somut norm denetimi açısından aşağıdakilerden hangisini mahkeme olarak kabul etmez?
Doğru Cevap: "B" Sayıştay
Soru Açıklaması
20.
Anayasa Mahkemesi aşağıdaki işlerden hangisini duruşmalı olarak inceler?
Doğru Cevap: "B" Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum