Anadolu Arkeolojisi Güz Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Anadolu Arkeolojisi Güz Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Epi Paleolitik dönem ile ortaya çıkan yontma taş endüstrisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mikrolit
Soru Açıklaması
2.

Kelime anlamı olarak “Bakır-Taş” anlamına gelen, Mezopotamya uygarlığının temellerinin atıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kalkolitik
Soru Açıklaması
3.

Kültepe höyüğü günümüzde aşağıdaki illerden hangisinin sınırları içinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Kayseri
Soru Açıklaması
4.

Su kaynakları yakınında anıt yapma geleneği Geç Hititlerde de sürmüştür. Konya’nın Ereğli ilçesine 12 km uzaklıkta bir su kaynağının kayalığı yüzeyine oyulmuş olan 4.20m boyundaki büyük kabartmanın günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İvriz Kaya Kabartması
Soru Açıklaması
5.

Persliler İon Ayaklanmasından sonra Miletos halkını nereye sürmüştür?

Doğru Cevap: "A" Susa
Soru Açıklaması
6.

İon arkaik heykeltıraşlığının merkezi olan kentler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Samos ve Milet
Soru Açıklaması
7.

Aioller ve Aiol göçleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Anadolu’da kurdukları şehirlerin başında Miletos, Ephesos ve Priene gelir.
Soru Açıklaması
8.

Attik-Delos deniz birliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Atina önderliğinde, Spartanın yayılmacı politikalarına engel olmak amacıyla kurulmuştur.
Soru Açıklaması
9.

Klasik devir Anadolu edebiyatında en önemli eser olan Historia’nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Herodotos
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Halikarnassos’taki Mausoleion’un da mimarı olan Pytheos’un yaptığı tapınaklardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Priene Athena tapınağı
Soru Açıklaması
11.

Daskyleion mezar stelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Stellerin üzerinde Yunanca yazıtlar ve Yunan giysileri içinde Pers yöneticileri betimlenmiştir.
Soru Açıklaması
12.

Büyük İskender’in Anadolu seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Sefer M.Ö. 430 yılında İskender ve ordusunun İzmir körfezi üzerinden Anadolu’ya geçişi ile başlar.
Soru Açıklaması
13.

Hellenistik dönemde Anadolu’da en çok kullanılan tapınak plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pseudo-dipteral
Soru Açıklaması
14.

Hellenistik Çağ’da dinsel şenliklerde sportif karşılaşmaların yapılması için inşa edilen yapı tipine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Stadion
Soru Açıklaması
15.

Pergamon Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" M.Ö. 42’de Pergamon kütüphanesindeki büyük yangından sonra Aleksandria Kütüphanesindeki kitapların büyük kısmı buraya taşınmıştır.
Soru Açıklaması
16.

Ptolemaios Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Anadolu’ya hakim olma mücadeleleri yüzünden sık sık Galatlar ile savaşmak zorunda kaldılar.
Soru Açıklaması
17.

Octavianus, Marcus Antonius’u yenilgiye uğratıp Roma toprakları üzerinde kesin hâkimiyetini hangi olaydan sonra kurmuştur?

Doğru Cevap: "B" Actium Savaşı
Soru Açıklaması
18.

Roma İmparatorluğu’nda “tetrarşi” yönetiminin benimsenmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış imparatorluğun tek bir merkezden yönetilmesinin zorlaşması
Soru Açıklaması
19.

Julius-Claudiuslar hanedanlığı döneminde özellikle heykel sanatında en önemli merkez aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Aphrodisias
Soru Açıklaması
20.

Constantinuslar dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" I. Constantinus Hristiyanlığı kabul etmiş, Romanın resmi dini haline getirmiş ve paganizmi yasaklamıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum