Anadolu Arkeolojisi Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Anadolu Arkeolojisi Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Çatalhöyük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Erken Neolitik dönem konutları Hallah Çemi’deki gibi kırma çatılı kerpiç kiremit kaplıdır.
Soru Açıklaması
2.

Troia kenti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İlk kale yerleşimi ve megaron planlı yapılar Troia II tabakası ile başlar.
Soru Açıklaması
3.

Çömlekçi çarkının tüm Anadolu’ya yayıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Orta Tunç Çağı
Soru Açıklaması
4.

Phryg Devleti’nin bilinen ilk kralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Gordios
Soru Açıklaması
5.

Merkezi Mykale (Samsun Dağı) üzerinde bulunan ve yakın çevresindeki 12 kentin dahil olduğu siyasi ve dinsel birliğin adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Panionion
Soru Açıklaması
6.

Ephesos Artemis tapınağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Tapınağa ait bir çok parça ve kült heykeli günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
7.

Birkaç kent veya küçük boyutlu yerleşimlerin bir araya gelerek oluşturdukları kent-devletlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Synoikismos
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu sahil kesiminde yaşayan en eski halklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Aioller
Soru Açıklaması
9.

Lydialılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Merminad sülalesinin kurucusu olan Gyges ilk defa elektron sikkeyi basan ve ticarette para kullanımını geliştiren kişidir.
Soru Açıklaması
10.

Yunanistan’daki kent-devletlerinin M.Ö. 8 . yüzyıldan itibaren Akdeniz’in çeşitli yerlerinde yerleşim alanları kurmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Koloniler genellikle Yunanistan’daki ana-kentten gönderilen yöneticiler ile yönetilmişlerdir.
Soru Açıklaması
11.

Granikos Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Savaş alanında Pers Kralı Dareios öldürülmüştür.
Soru Açıklaması
12.

M.Ö. 5 . yüzyılda, Yunanistan ve Batı Anadolu kentleri arasında kurulan ve Perslerin batıya doğru ilerlemelerini engelleme amacı güden birliğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Attik-Delos Deniz Birliği
Soru Açıklaması
13.

Büyük İskender’in Anadolu seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Anadolu’ya giren Makedon ordusuna karşı Perslerin ilk direnişi İssos savaşı ile olmuştur.
Soru Açıklaması
14.

Yunan klasik dönem seramiklerinde görülen ve kapların üzerindeki süslemelerde figürlerin konturlarının dış kısımlarının siyah astar boyası ile örtüldüğü iç kısımlarının ise kırmızı hamur renginde bırakıldığı tekniğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Kırmızı Figür
Soru Açıklaması
15.
Ağabeyi II. Artakserkses tarafından Pers satrabı olarak atanmasından sonra ağabeyine karşı ayaklanma çıkaran Kyros’un satraplık yaptığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sardes
Soru Açıklaması
16.

Doğu Karadeniz bölgesinde kurulan en ünlü yöneticisi Kral IV Mithridates olan Hellenistik krallık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Pontos
Soru Açıklaması
17.

Ptolemaios Krallığının kurulduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mısır
Soru Açıklaması
18.

Son Seleukos Kralını tahttan indirerek krallığa son veren Roma generali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pompeus
Soru Açıklaması
19.

Kentlerin sikkelerinde ve yazıtlarında belirttikleri “Neokoros” unvanı ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "E" İmparator tapınağı muhafızı
Soru Açıklaması
20.

Roma’nın Anadolu’da kurduğu ilk eyaletin adı nedir?

Doğru Cevap: "E" Asia
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum