Anadolu Arkeolojisi Güz Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Anadolu Arkeolojisi Güz Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Avrupa’da Mezolitik olarak adlandırılan dönem Anadolu ve Ön asya’da nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "D" Epi Paleolitik
Soru Açıklaması
2.

Ön Asya ve Anadolu’da görülen en erken tapınak yapılarının saptandığı yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Göbekli Tepe
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ilk tarıma alınmış bitkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması
4.

Orta Kalkolitik dönemde Basra ile Bağdat arasında Güney Mezopotamya olarak adlandırılan Fırat ve Dicle deltasında görülen, dönemine göre basit sayılsa da hızla gelişerek Güney Mezopotamya kültürlerinin altyapısını oluşturan kültür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hacı Muhammed
Soru Açıklaması
5.

Çömlekçi çarkının tüm Anadolu’ya yayıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Orta Tunç Çağı
Soru Açıklaması
6.

Hititlerin düşmana karşı baskın ve çıkartma yapmak için çok iri taşlardan bindirme yöntemi ile inşa etmiş olduğu tünellere arkeolojide ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Potern
Soru Açıklaması
7.

Geç Hitit heykelciliğinde mimariye bağlı olmayan anıtsal örnekler de bulunmaktadır. Oransız vücut ölçüleri ile dikkati çeken bu heykellerden en tanınmış olanları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Malatya ve Zincirli Kral Heykelleri
Soru Açıklaması
8.

Urartu Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" İsyan olasılığına karşı eyaletlerin ordu oluşturmalarına izin verilmemekteydi.
Soru Açıklaması
9.

Phryg Krallığı’nı yıkan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kimmerler
Soru Açıklaması
10.

Lydialılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Federasyon olarak örgütlenen krallık eyaletlere bölünmüş ve her eyaletin başına atanan valiler aracılığıyla yönetilmiştir.
Soru Açıklaması
11.

Orientalizan seramik sanatının Yunanistan’daki öncü merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Korinth
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu sahil kesiminde yaşayan en eski halklardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Karlar
Soru Açıklaması
13.

Antik Yunan kentlerinde agoranın yakınında bulunan, şehir meclisinin toplandığı yere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Bouletherion
Soru Açıklaması
14.

Anabasis adlı eserin yazarı ve konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yazarı Ksenophon, konusu: Kyros’un seferinden dönen ordunun başından geçenlerdir.
Soru Açıklaması
15.

Bithynia Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Galatları yenilgiye uğratarak Anadolu’nun kurtarıcısı olan krallık olarak tarihe geçmişlerdir.
Soru Açıklaması
16.

Antik şehirlerde halkın güneş ve yağmurdan korunması için agora ve tapınak alanlarının etrafına inşa edilen, Geç Hellenistik / erken Roma döneminden itibaren caddelerin de yanlarına yapılmaya başlanan mimari unsura verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Stoa
Soru Açıklaması
17.

Pergamon Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kendi döneminde Pergamon Kütüphanesi dünyanın en büyük kütüphanesiydi.
Soru Açıklaması
18.

Diocletianus reformları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Askeri ve sivil yönetim birleştirilerek valilerin daha hızlı karar almaları, Goth ve Germen kabilelerine karşı daha etkili olmaları sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
19.

“Tetrarşi yönetimi”tanımı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmek istenir?

Doğru Cevap: "E" Dörtlü yönetim şekli
Soru Açıklaması
20.

Augustus’un iç savaşları sonra erdirerek ve komşuları ile mümkün olduğu yerlerde savaş yerine diplomatik çözüm yolu seçmesi ile oluşan ve M.S. 3 . yüzyıl ortalarına kadar devam eden dönem aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Pax Romana
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum