Anadolu Arkeolojisi Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Çatalhöyük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Erken Neolitik dönem konutları Hallah Çemi’deki gibi kırma çatılı kerpiç kiremit kaplıdır.
Soru Açıklaması
2.

Avrupa’da Mezolitik olarak adlandırılan dönem Anadolu ve Önasya’da nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "E" Epi Paleolitik
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik dönemin başında ilk evcilleştirilen hayvan türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Deve
Soru Açıklaması
4.

Neolitik dönem mimarisi ve ilk yerleşim birimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" M.Ö. 9 binde en erken yapı örneği olarak Çayönünde görülen dikdörtgen planlı sıkıştırılmış toprak tabanlı kulübeler ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
5.

Afrika dışında görülen ilk insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Homo Erectus
Soru Açıklaması
6.

Gündelik hayatın ötesine geçen “artı ürün”ün uzun vadede bir gıda krizini önleyebileceğinin anlaşıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Neolitik
Soru Açıklaması
7.

Obeyd dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Erken, Orta ve Geç Obeyd olmak üzere üç aşamayı içerir.
Soru Açıklaması
8.

Troia kenti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İlk kale yerleşimi ve megaron planlı yapılar Troia II tabakası ile başlar.
Soru Açıklaması
9.

Halaf kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" İlk Halaf dönemi Çanak Çömleksiz Neolitk B döneminde görülen yuvarlak planlı ev tipleri ile öne çıkar.
Soru Açıklaması
10.

Mezopotamya Uygarlığının temellerinin gerçek anlamda atıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kalkolitik
Soru Açıklaması
11.

Mezopotamya uygarlığının temelleri gerçek anlamda kelime anlamı olarak “Bakır-Taş” anlamına gelen aşağıdaki dönemlerden hangisi ile atılır?

Doğru Cevap: "B" Kalkolitik
Soru Açıklaması
12.

Eski Hitit Devleti’nin genişlemesine son veren olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" I. Murşili’nin suikast sonucu öldürülmesi
Soru Açıklaması
13.

Asurlu tüccarların içinde serbestçe alış-veriş yapabildikleri şehrin yanına kurulan ticaret merkezine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Karum
Soru Açıklaması
14.

Asur ticaret kolonileri çağında Anadolu’da az bulunduğu için Mezopotamya’dan ihraç edilen ve Asurlu tüccarlar yoluyla Anadolu’ya getirilen metal aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kalay
Soru Açıklaması
15.

Hitit dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yazılıkaya Açık Hava Tapınağında düzenlenen tanrılar Hitit tören düzenine göre sıralanmış ve Sümerce adlandırılmışlardır.
Soru Açıklaması
16.

Van, Meher Kapı anıtındaki yazıta göre, Urartuların inandığı, kutsadığı ve adlarına belirli dönemlerde kurban kestiği toplam 79 tanrı, tanrıça ve tanrısal özellik bulunmaktadır. Bunlardan ilk üç sırayı alan en önemlileri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Haldi / Teişeba / Şivini
Soru Açıklaması
17.

Urartu tarihinin büyük bir bölümünde krallığın güneyinde mücadele ettiği en önemli düşmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Asur Devleti
Soru Açıklaması
18.

Geç Hitit sanatında en eski ortostat örneği aşağıdakilerden hangisinde görülür?

Doğru Cevap: "C" Malatya
Soru Açıklaması
19.

Urartu Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Aile içinde en güçlü olan yönetime el koyup kral olsa da bazen güçlü komutanların da yönetimi ele geçirdiği görülür.
Soru Açıklaması
20.

Geç Hitit beylikler döneminde görülen anıtsal yapıların cephelerinin alt kısımlarına konulan kabartmalı taş blok ve levhalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Ortostat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.