Anadolu Arkeolojisi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Neolitik dönem mimarisi ve ilk yerleşim birimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Neolitik dönemin mimarisi Anadolu’da bütün gelişme aşamaları ile en iyi şekilde Çatalhöyük kazılarında izlenir.
Soru Açıklaması
2.

Marmara Bölgesinin bilinen ilk Çanak Çömlekli Neolitik dönem topluluğu nerededir?

Doğru Cevap: "B" Fikirtepe
Soru Açıklaması
3.

Neolitik dönem kronolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Orta ve Batı Anadolu daha çok Çanak Çömleksiz Neolitik A dönemi aşaması ile çağdaş bir kültürel süreç gösterir.
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik dönemin başında ilk evcilleştirilen hayvan türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Deve
Soru Açıklaması
5.

Anıtsal boyutlarda olup içinden 450 kadar bireye ait kalıntılar bulunan “Kafataslı Yapı” Anadolu’da hangi yerleşmede ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "A" Çayönü
Soru Açıklaması
6.

Epi Paleolitik dönem ile ortaya çıkan yontma taş endüstrisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mikrolit
Soru Açıklaması
7.

Dikdörtgen ya da trapez biçimli yapıların yan yana ışınsal (radial) şekilde yerleştirilmesinden oluşan ve ilk defa Manfred Korfmann tarafından adlandırılan plan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Anadolu Yerleşim Planı
Soru Açıklaması
8.

Orta Kalkolitik dönemde Basra ile Bağdat arasında Güney Mezopotamya olarak adlandırılan Fırat ve Dicle deltasında görülen, dönemine göre basit sayılsa da hızla gelişerek Güney Mezopotamya kültürlerinin altyapısını oluşturan kültür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hacı Muhammed
Soru Açıklaması
9.

Batı ve Orta Anadolu’da Eski Tunç Çağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Eski Tunç Çağı – I dönemi , Anadolu yarımadasında en çok araştırılmış dönemlerden biridir.
Soru Açıklaması
10.

Obeyd dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Dönemin mimarisi en geniş olarak Küllüoba ve Yortan kazıları ile tanınır.
Soru Açıklaması
11.

Asur ticaret kolonileri çağında Anadolu’da az bulunduğu için Mezopotamya’dan ihraç edilen ve Asurlu tüccarlar yoluyla Anadolu’ya getirilen metal aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kalay
Soru Açıklaması
12.

Eski Hitit Devleti’nin genişlemesine son veren olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" I. Murşili’nin suikast sonucu öldürülmesi
Soru Açıklaması
13.

Hitit dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Hitit panteonunun baş tanrısı yeraltı tanrısı Arinna ve onun eşi fırtına tanrısı Hepat’tır.
Soru Açıklaması
14.

Hattuşa yakınlarında yer alan Yazılıkaya Açık Hava Tapınağında bulunan kaya kabartmalarındaki betimlerin ana teması nedir?

Doğru Cevap: "E" Hitit Devletinin resmi tanrı ve tanrıçaları
Soru Açıklaması
15.

Hitit mimarisinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Asimetrik oluşu
Soru Açıklaması
16.

Hitit Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hattuşa
Soru Açıklaması
17.

Geç Hitit beylikler döneminde görülen anıtsal yapıların cephelerinin alt kısımlarına konulan kabartmalı taş blok ve levhalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Ortostat
Soru Açıklaması
18.

Urartu tarihinin büyük bir bölümünde krallığın güneyinde mücadele ettiği en önemli düşmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Asur Devleti
Soru Açıklaması
19.

Urartu Krallığının başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Van-Tuşpa
Soru Açıklaması
20.

Urartu Krallığının baş tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Haldi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.