Anadolu Arkeolojisi Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

İnsanoğluna ait ilk arkeolojik kültür aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

Doğru Cevap: "E" Alt Paleolitik
Soru Açıklaması
2.

Anadolu’da bilinen ilk Neanderthal fosil kalıntısı nerededir?

Doğru Cevap: "D" Karain Mağrası (Antalya)
Soru Açıklaması
3.

Denizli Kocabaş yakınlarında bulunan kafatası parçası anatomik olarak hangi insan türüne aittir?

Doğru Cevap: "D" Homo Erectus
Soru Açıklaması
4.

Afrika dışında görülen ilk insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Homo Erectus
Soru Açıklaması
5.

Neolitik dönem kronolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Neolitik yaşam şekli zamanla Güneydoğu Avrupa’dan, Anadolu’ya kadar yayılmıştır.
Soru Açıklaması
6.

Anadolu’da Eski Tunç Çağı ve gelişim koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Dönemin en belirgin özelliği Mezopotamya ile başlayan sıkı ve iyi örgütlü ticaret ilişkileri ve yazının Anadolu’da kullanımıdır.
Soru Açıklaması
7.

Troia kenti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Megaron planlı yapılar Troia II tabakası ile görülmeye başlanır.
Soru Açıklaması
8.

Obeyd dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Erken, Orta ve Geç Obeyd olmak üzere üç aşamayı içerir.
Soru Açıklaması
9.

Dikdörtgen ya da trapez biçimli yapıların yan yana ışınsal (radial) şekilde yerleştirilmesinden oluşan ve ilk defa Manfred Korfmann tarafından adlandırılan plan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Anadolu Yerleşim Planı
Soru Açıklaması
10.

Halaf kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" İlk Halaf dönemi Çanak Çömleksiz Neolitk B döneminde görülen yuvarlak planlı ev tipleri ile öne çıkar.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Troia IV’teki en bariz yeniliklerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Kubbeli fırın kullanımının yaygınlaşması
Soru Açıklaması
12.

M.Ö. 1270 yıllarında yapılan Kadeş Savaşı hangi devletler arasında ve nerenin hakimiyeti için yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Hitit / Mısır arasında Suriye hakimiyeti için
Soru Açıklaması
13.

Hitit devlet idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kral tahta çıktığında erkek güneş Tanrısı ile özdeşleştirilir, kutsallaştırılır ve tanrı kral sayılırdı.
Soru Açıklaması
14.

Kültepe höyüğü günümüzde aşağıdaki illerden hangisinin sınırları içinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Kayseri
Soru Açıklaması
15.

Hitit mimarisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" En belirgin özelliği simetrik oluşudur.
Soru Açıklaması
16.

Geç Hitit beylikler dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kültürlerinin en önemli ortak noktalarından biri hepsinin Hitit çivi yazısını kullanmalarıdır.
Soru Açıklaması
17.

Su kaynakları yakınında anıt yapma geleneği Geç Hititlerde de sürmüştür. Konya’nın Ereğli ilçesine 12 km uzaklıkta bir su kaynağının kayalığı yüzeyine oyulmuş olan 4 .20m boyundaki büyük kabartmanın günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İvriz Kaya Kabartması
Soru Açıklaması
18.

Geç Hitit beylikler döneminde ulaşılması zor, dik ve sarp kayalıklara konuşlandırılmış, savunması kolay kaya yerleşimlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Citadel
Soru Açıklaması
19.

Urartular aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin çivi yazısını benimsemiş ve kullanmışlardır?

Doğru Cevap: "B" Asurlar
Soru Açıklaması
20.

Urartu dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Ölülerin bir gün tekrar dirileceklerine inandıkları için ölülerini mumyalamaktaydılar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.