Amerikan Dış Politikası Güz Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Amerikan Dış Politikası Güz Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

ABD’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında izlediği politikayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" 1917 yılında savaşa dahil oluncaya kadar tam bir tarafsızlık politikası izlemiştir.
Soru Açıklaması
2.

Avrupa’da meydana gelen hangi gelişme Amerikan kıtasında 13 İngiliz kolonisinin bağımsızlığını kazanmasında etkili olmuştur?

Doğru Cevap: "D" Yedi Yıl Savaşları
Soru Açıklaması
3.

Kamuoyu tepkisinden duyulan kaygı ve korku, dolaylı da olsa Amerikan dış politikasında hayati seçeneklerin yürürlüğe konmasına engel olmaktadır. Bu korkunun en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Başkanların halkoyu ile işbaşına geliyor olması
Soru Açıklaması
4.

ABD dış politikasında ‘erkler ayrımı’ sürecinin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dış politikada bir kurumun tek yanlı hakimiyetine engel olmak
Soru Açıklaması
5.

NATO’nun üyelerini herhangi bir silahlı dış saldırıya karşı korumak dışındaki görevlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Alan-dışı misyon
Soru Açıklaması
6.

NATO ittifakının 1960’lı yılların sonunda topyekûn karşı koyma stratejisinden vazgeçip esnek mukabele stratejisini benimsemesi aşağıdaki ülkelerden hangisinin ısrarıyla mümkün olmuştur?

Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
7.

Ekonomik açıdan bakıldığında ABD ve Avrupalı müttefikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" İki taraf arasında benzer ekonomik kalkınma modelleri ve stratejileri benimsenmemiştir.
Soru Açıklaması
8.

ABD’deki siyasi partilerden hangisinin Avrupa’daki sosyal devlet anlayışını temsil ettiğine inanılır?

Doğru Cevap: "B" Demokrat Parti
Soru Açıklaması
9.

ABD’nin aşağıdaki eylemlerinden hangisi Saddam Hüseyin rejimine 1990 Kuveyt işgali konusunda cesaret vermiş olamaz?

Doğru Cevap: "B" Irak Amerikan savaş gemisini vurduğunda ABD’nin Irak’a karşılık vermesi
Soru Açıklaması
10.

Türk yetkililerin ABD’yle ittifaklarını sorgulamaya başlamaları-Türkiye’nin dış politikasında diğer bloklarla ilişkilerini normalleştirme arayışına girişmesi-Türkiye’nin ABD’yle askeri ilişkilerde bazı değişiklikler talep etmesi Türkiye’nin ABD’ye yönelik yukarıda söz edilen politika değişikliklerine gitmesi aşağıdaki olaylardan hangisi sonrasında gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" Johnson Mektubu
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik hedefleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Müslüman ve Arap ülkeler arasında birliği ve koordinasyonu sağlamak
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı George H.W. Bush yönetiminin Irak savaşından sonra Orta Doğu’ya yönelik hedefleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Arap –İsrail çatışmasının sonlanmasının engellenmesi
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi Amerikalı tüccarların Çin’deİngiliz tüccarlarla aynı ayrıcalıklardan yararlanmalarını sağlamıştır?

Doğru Cevap: "E" John Tyler
Soru Açıklaması
14.
ABD II. Dünya Savaşı’na girince Asya’da kendisine hangi ülkeyi müttefik olarak seçmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması
15.

İspanya aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle, Karayipler’deki Küba ve Porto Rico ile Pasifik’teki Filipinler ve Guam adalarındaki egemenlik hakkını ABD’ye devretmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1898 Paris Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
16.

1905–1945 yılları arasında ABD’nin Pasifik’teki en önemli rakibi aşağıdaki ülkelerin hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Japonya
Soru Açıklaması
17.

ABD’nin dış politikasında yer alan “İyi Komşuluk Siyaseti” doktrini hangi ABD başkanıyla özdeşleştirilebilir?

Doğru Cevap: "B" Franklin D. Roosevelt
Soru Açıklaması
18.
İki dünya savaşı arasında ABD -Latin Amerika ilişkilerinde önemli yakınlaşmalar olmuştur.-ABD Haiti’yi işgal eden askerlerini çekmiştir.-ABD Kongresi Küba’daki ABD askerlerini meşrulaştıran yasal düzenlemeyi iptal etmiştir.Söz konusu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi sonucunda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" İyi Komşuluk Siyaseti Doktrini
Soru Açıklaması
19.

ABD 1984 yılında aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divan’ında görülen davayı kaybetmesine rağmen söz konusu kararı dikkate almamıştır?

Doğru Cevap: "E" Nikaragua limanına mayın döşenmesi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Washington Konsensüsünün ekonomik krizle karşılaşan ülkelere sunduğu ekonomik programın unsurları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Gümrük vergilerinin kaldırılmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum