Amerikan Dış Politikası Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Amerikan Dış Politikası Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Clinton Yönetimi’nin Uluslararası Sisteme etkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "C" ABD, Irak ve İran’a karşı çok sert bir politika izlemiştir.
Soru Açıklaması
2.

Monroe Doktrini ’nin ABD dış politikasına yaptığı etkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" ABD için oldukça idealist bir dış politika açılımıdır.
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisinin Amerikan halkının dış politika konularında görüşlerinin oluşmasında etkisi yoktur?

Doğru Cevap: "B" Yabancılar
Soru Açıklaması
4.

Sivil toplum grupları dış politika yapımında aşağıdaki konuların hangisinde daha aktif rol almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Silahsızlanma çalışmaları
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı’nın dış politika görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Anlaşmaları onaylar.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Denetim ve Denge sisteminin ABD dış politikasında oynadığı rolün sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" ABD’nin bir ülkeye savaş açma kararı Kongre ve Başkan tarafından verilir.
Soru Açıklaması
7.

ABD’nin Soğuk Savaş döneminde karşılaştığı ilkesel ikilemlerden, Batı Avrupa ile ilişkilerinde yaşanan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Çoktaraflılık-Tektaraflılık
Soru Açıklaması
8.

ABD liberal değerlerinin Soğuk Savaş’ı kazandığını iddia ederek bu değerlerin üstünlüğünü öne çıkaran teorisyen kimdir?

Doğru Cevap: "D" Francis Fukuyama
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda ABD’nin transatlantik ilişkilere bakışını doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Irak’ın, Kuveyt’i işgali ve ABD’nin uluslararası bir koalisyon oluşturarak Irak’ı Kuveyt’ten çıkarması
Soru Açıklaması
10.

ABD’nin transatlantik politikası bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" ABD, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini transatlantik politikasının dışında değerlendirmiştir.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Soğuk Savaş sırasında benimsemiş olduğu transatlantik politikalar bağlamında yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" ABD Avrupa kıtasındaki müttefiklerine daha çok ekonomi penceresinden bakmıştır.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi 1948-1960 döneminde ABD’nin Orta Doğu’da SSCB’ye yönelik politikasını eniyi şekilde tarif eden ifadedir?

Doğru Cevap: "B" Bölgede askeri ittifaklar ağıyla Sovyet blokunun etrafında duvar oluşturmak
Soru Açıklaması
13.

İsrail’in ABD için önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" İsrail, ABD’nin bölgedeki halk ve rejimler tarafından kabul görmesinde yardımcı olabilecektir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Arapların 1970’li yıllardaki petrol ambargosuyla ilgili olarak söylenemez?

Doğru Cevap: "C" Petrol ambargosu ABD’nin Arap-İsrail çatışmasına yönelik politikalarında değişikliğe neden olmuştur.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi 1894 Çin-Japon Savaşının sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Kore, Çin’den bağımsızlığını kazanmıştır.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda sert bir şekilde yaşanan Çin-Sovyet ihtilafının sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Çin’in ABD ile yakınlaşması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında ABD’nin Çin’i müttefik olarak seçmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çin üzerinde tek başına nüfuz kurmak
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’da gelir dağılımındaki dengesizliğin dünya ortalamasına ve diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla daha fazla olmasının sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yerel yönetimlerin güçlü olması
Soru Açıklaması
19.

Soğuk Savaş döneminde ABD’nin Sahra-Altı Afrika’ya yönelik dış politikaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Sahra-Altı Afrika ABD için stratejik önem taşımadığından, Soğuk Savaş döneminde ABD’nin bölgeye müdahalesi olmamıştır.
Soru Açıklaması
20.

Latin Amerika’da hüküm süren İspanyol kolonyal rejimi için aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Skolastik – Merkantilist ekonomi - Hiyerarşik/merkeziyetçi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum