Amerikan Dış Politikası Güz Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Amerikan Dış Politikası Güz Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

ABD’nin dünyanın hemen her yerinde Sovyetler Birliği’nin yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Çevreleme Politikası
Soru Açıklaması
2.

ABD’de bir siyasi parti ile baskı grubu arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Partinin siyasi pozisyonları ele geçirmek için aday göstermesi
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Savaş Yetkileri Yasası’nın çıkmasının nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" İran-Kontra skandalının ortaya çıkması
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi Milletler Cemiyeti’nin kuruluşuna öncülük etmiştir?

Doğru Cevap: "E" Thomas W. Wilson
Soru Açıklaması
5.

ABD’de yaşayan farklı etnik, dini ve dilsel grupların ortak Amerikalılık kimliği altında kolayca kaynaşabilmelerini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Erime kasesi
Soru Açıklaması
6.

ABD, aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle Batı Avrupalı müttefik ülkelere kalkınmalarını sağlamaları için ekonomik kaynak aktarımında bulunmuştur?

Doğru Cevap: "E" Marshall Planı
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi, ABD’nin Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan komünizm tehlikesiyle baş etmek ve kendi hegemonyasını Avrupa’nın batısına yaymak amacıyla kurulmasına önderlik ettiği ilk ve en önemli uluslararası örgüttür?

Doğru Cevap: "E" NATO
Soru Açıklaması
8.

1980’li yılların başında ABD Başkanı Ronald Reagan’ın öne attığı ve amacı ABD topraklarını Sovyetler Birliği’nden fırlatılacak nükleer başlık taşıyan kıtalar arası balistik füzelere karşı korumak olan füze savunma sistemi projesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Yıldız Savaşları Projesi
Soru Açıklaması
9.

ABD’nin üstün gücüyle kendisi için kritik olan bölgelerde kendi çıkarlarını koruyacak şekilde kurduğu istikrar ve barış içeren düzene ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Pax-Americana
Soru Açıklaması
10.

ABD’nin müttefiklerinin, ABD’den alacakları ekonomik ve askeri yardımla kendi savunmalarını kendilerinin üslenmelerini, böylece kendi bölgelerinde (özellikle Orta Doğu’ya yönelik) Amerikan çıkarlarının ve bölgesel istikrarın korunmasını sağlamalarını benimseyen ABD doktrini aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Nixon Doktrini
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdaki ABD doktrinlerinden hangisi Türkiye ve Yunanistan’a yöneltilecek herhangi bir Sovyet etki kurma girişimine ve saldırısına ABD’nin her türlü imkânlarını kullanarak karşı koyma kararlılığını temsil etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
12.

ABD, Soğuk Savaş boyunca aşağıdaki ülkelerden hangisinin Orta Doğu’daki etkisini sınırlandırmaya çalışmıştır?

Doğru Cevap: "A" Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
13.

ABD’nin komünist yayılmasına karşı Asya Pasifik bölgesinde kurduğu ittifak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" SEATO
Soru Açıklaması
14.

Afyon Savaşları’yla İngiltere aşağıdaki ülkelerden hangisini tamamen dışa açılmaya zorlamış ve ABD de bu sayede söz konusu ülkeden ticari haklar elde etmeyi başarmıştır?

Doğru Cevap: "B" Çin
Soru Açıklaması
15.

ABD, Alaska’yı aşağıdaki ülkelerden hangisiyle 1867’de yaptığı antlaşmayla 7.200.000 dolar karşılığında topraklarına katmıştır?

Doğru Cevap: "A" Rusya
Soru Açıklaması
16.

1854’te imzalanan Yokohama Antlaşması’yla ABD’ye “en çok gözetilen ulus” statüsü veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Japonya
Soru Açıklaması
17.

ABD hegemonyasının en açık örneklerinden biri olan ‘İri Sopa Diplomasisi’ hangi ABD Başkanı tarafından ortaya atılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Theodore Roosevelt
Soru Açıklaması
18.

1961’de yaşanan hangi gelişme Küba’da ABD karşıtlığını daha da artırmıştır?

Doğru Cevap: "C" Domuzlar Körfezi Çıkartması
Soru Açıklaması
19.

1962 sonbaharında ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan hangi olay iki süper güç arasında nükleer savaşı tetikleyebilecek bir noktaya varmıştır?

Doğru Cevap: "C" Füze Krizi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi ile ilgili antlaşma ABD–Kanada–Meksika arasında imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "B" NAFTA
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum