Amerikan Dış Politikası Güz Ara Dönem
5.Deneme Testi
1.

Aşağıdaki olaylardan hangisi ABD topraklarında gerçekleşmemiştir?

Doğru Cevap: "B" Vietnam Savaşı
Soru Açıklaması
2.

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Zimmermann Telgrafı olayı ABD’nin aşağıdaki ülkelerden hangisine savaş ilan etmesine yol açmıştır?

Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması
3.

Amerikalıların kendilerini seçkin ve özgün bir toplum olarak görmeleri ve değerlerinin diğer halklar ve ülkeler için de faydalı ve gerekli olacağını düşünerek yayma inancına ve hedefine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Kutsal Misyon
Soru Açıklaması
4.

Uluslararası ilişkilerin devlet merkezli, ulusal çıkar ve güç mücadelesi olduğunu iddia eden klasik uluslararası ilişkiler ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Realist Okul
Soru Açıklaması
5.

Uluslararası sistemin tamamına zarar verebilecek kadar büyük güç kaynaklarına sahip olan devlete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Süper güç
Soru Açıklaması
6.

ABD'de kurulmuş bir Afro-Amerikan sivil toplum örgütü olan NAACP, aşağıdaki uluslararası girişimlerin hangisinden ABD’deki ırk ayrımcılığını soruşturmasını istemiştir?

Doğru Cevap: "A" Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan
Soru Açıklaması
7.

ABD’de bir siyasi parti ile baskı grubu arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Partinin siyasi pozisyonları ele geçirmek için aday göstermesi
Soru Açıklaması
8.

ABD’nin dünya politikasından uzak kalması ve sadece kendi meselelerine odaklanması gerektiğini ifade eden dış politika yaklaşımına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İzolasyonizm
Soru Açıklaması
9.

ABD’deki baskı gruplarından hangisi 1943 yılındaki seçimlerde etkili olabilmek için siyasi eylem komitesi kurmuştur?

Doğru Cevap: "A" Sanayi Örgütleri Kongresi
Soru Açıklaması
10.

ABD'nin dış politikasında daha liberal, özgürlükçü, ekonomik ve ticari iş birliği yanlısı ve barışa öncelik veren bir anlayışı benimseyen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Demokrat Parti
Soru Açıklaması
11.

ABD Senatosu 1920 yılında ABD'nin aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üyeliğini onaylamamıştır?

Doğru Cevap: "C" Milletler Cemiyeti
Soru Açıklaması
12.

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1789
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ABD dış politikasında Kongre’nin sahip olduğu rol ya da görevler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Seçim gücü
Soru Açıklaması
14.

ABD Başkanlarının doktrinleri ve bu doktrinlerin tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Eisenhower Doktrini - 1991
Soru Açıklaması
15.
I. Dış politika bir sosyal iletişim ve etkileşim sürecinde oluşur ve sosyal değerler üzerinde yükselir.
II. Dış politikanın uluslararası sistemden kaynaklanan girdileri ve etkileyicileri vardır. Ancak bu dışsal faktörler bile dış politikaya siyasal kültür kodları ve anlayışları aracılığıyla yansır.
III. Uluslararası faktörler, aynı uluslararası sistem içerisinde bulunan devletler için aynı dış politika çıktıları üretmez.


Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki uluslararası ilişkiler teorilerinden hangisini işaret eder?
Doğru Cevap: "C" İnşacılık
Soru Açıklaması
16.

16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere’de Kraliçe Elizabeth’in Kilise reformuna karşı çıkan Protestanlık kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Püritenizm
Soru Açıklaması
17.

ABD’nin her yıl dini özgürlüğün hangi ülkede ne kadar olduğunu ve sınırlandığını ortaya koyduğu rapor aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu
Soru Açıklaması
18.

ABD, BM ilkeleri ve kararlarını çiğneyerek, 2003 yılındaki Irak işgalini uluslararası hukuk açısından çok tartışmalı olan aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinden yürütmüştür?

Doğru Cevap: "D" Önleyici Darbe/Savaş Yaklaşımı
Soru Açıklaması
19.

Başkan Reagan döneminde Amerikan medyası, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşanan açlık sorununa dikkat çekmeyi başarmıştır?

Doğru Cevap: "A" Etiyopya
Soru Açıklaması
20.

Marxist-Leninist ideolojiye göre, ABD’nin tüm dış politikası ve ilişkileri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: "D" Emperyalizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.