Amerikan Dış Politikası Güz Ara Dönem
4.Deneme Testi
1.

Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin Almanya’ya savaş ilan etmesine gerekçe gösterilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Zimmermann Telegrafı
Soru Açıklaması
2.

ABD’nin dünyaya açılması ve yerleşmesi amacıyla geliştirdiği dış politika stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Angajman
Soru Açıklaması
3.

ABD ve İngiltere, İkinci Dünya Savaşı’nın başında aşağıdaki ülkelerin hangisinin deniz gücüne karşı işbirliği yapmıştır?

Doğru Cevap: "B" Almanya
Soru Açıklaması
4.

ABD yaşadığı iç savaşın hemen ardından aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ticaretini artırmak için açık kapı politikası izlemiştir?

Doğru Cevap: "D" Çin Halk Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
5.

7 Aralık 1941'de ABD’nin Pasifik’teki Hawaii adasında bulunan Pearl Harbour deniz üssüne saldırı düzenleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Japonya
Soru Açıklaması
6.

ABD’de tarım sektörünün siyasetteki etkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Çiftçi grupları 1930’lı yıllardan sonra giderek kurumsal kimliklerini yitirmişlerdir.
Soru Açıklaması
7.
ABD’nin geçmişte ve günümüzdeki diğer büyük güçlerden farklı olduğu çünkü “aşkın bir amaca” sahip olduğu iddiasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Amerikan istisnacılığı
Soru Açıklaması
8.
Amerikan hükümeti ve Kongre tarafından alınan kararları etkileme amacı ile yürütülen profesyonel faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Lobicilik
Soru Açıklaması
9.
ABD’de kitle üretiminin, özellikle de otomobil endüstrisinin gelişimi ile birlikte sanayi sendikaları giderek önem kazanmıştır. Bu sürecin sonunda 1938 yılında aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Sanayi Örgütleri Kongresi
Soru Açıklaması
10.

Amerikan dış politikası ve dünya politikası ile ilgili kapsamlı raporlar hazırlayan ve analizler sunan, hükümetten bağımsız olarak çalışan ve strateji üreten kuruluşlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Düşünce kuruluşu
Soru Açıklaması
11.

ABD’de aşağıdaki kurumlardan hangisi Başkan'ın politika uygulamalarını gözetleme, inceleme, sorgulama, tartışma ve denetleme yetkisine sahiptir?

Doğru Cevap: "D" Kongre
Soru Açıklaması
12.
ABD Anayasası’na göre savaş ilan etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Kongre
Soru Açıklaması
13.

ABD Başkanı'nın savaşa katılım ile ilgili kararlarını denetlemek amacıyla Kongre tarafından 1973 yılında kabul edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Savaş Yetkileri Yasası
Soru Açıklaması
14.

ABD dış politika yapımında baş aktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Başkan
Soru Açıklaması
15.

ABD Anayasası’na göre, Başkanın antlaşma yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kesinleşir?

Doğru Cevap: "E" Senato
Soru Açıklaması
16.

ABD, 2001 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmiştir?

Doğru Cevap: "E" Afganistan
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi Milletler Cemiyeti’nin kuruluşuna öncülük etmiştir?

Doğru Cevap: "D" Woodrow Wilson
Soru Açıklaması
18.

Siyasal realizmi ABD dış politikası için bir yaklaşım haline getiren yazar kimdir?

Doğru Cevap: "D" Hans J. Morgenthau
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Amerikan İtikadı (American Creed ) kavramını oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Evanjelizm
Soru Açıklaması
20.
2003 tarihli Önleyici Darbe/Savaş Doktrini aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi döneminde açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "D" George Walker Bush
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.