Amerikan Dış Politikası Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

ABD, Louisiana bölgesini ekonomik olarak zorda kalan hangi ülkeden 15 milyon dolara satın almıştır?

Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin dünyaya açılması ve yerleşmesi amacıyla geliştirdiği dış politika stratejisidir?

Doğru Cevap: "A" Angajman
Soru Açıklaması
3.

ABD tarihinde ve hatta dünya tarihinde ilk defa görülen ve uluslararası ilişkiler disiplininin oluşumuna da kaynaklık eden bir dizi “idealist” öneriler bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Wilson İlkeleri
Soru Açıklaması
4.

Avrupa’da meydana gelen hangi gelişme Amerikan kıtasında 13 İngiliz kolonisinin bağımsızlığını kazanmasında etkili olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Yedi Yıl Savaşları
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan dış politikasının uluslararası sistemdeki performansına katkısı bakımından önemli güç kaynakları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Sömürgeci geçmişi
Soru Açıklaması
6.

Amerikan dış politikası ve dünya politikası ile ilgili kapsamlı raporlar hazırlayan ve analizler sunan, hükümetten bağımsız olarak çalışan ve strateji üreten kuruluşlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Düşünce kuruluşu
Soru Açıklaması
7.

ABD’de siyasi arenada yasama, yürütme ve yargı erkleri kadar söz sahibi olan ve “dördüncü kuvvet” olarak adlandırılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Medya
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki Amerikan başkanlarından hangisi döneminde ABD Vietnam’daki iç savaşa müdahil olmuştur?

Doğru Cevap: "D" Lyndon Johnson
Soru Açıklaması
9.

ABD’nin geçmişte ve günümüzdeki diğer büyük güçlerden farklı olduğu çünkü “aşkın bir amaca” sahip olduğu iddiasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Amerikan İstisnacılığı
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmasına neden olmuştur?

Doğru Cevap: "B" Pearl Harbor Baskını
Soru Açıklaması
11.

ABD dış politika yapımında baş aktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Başkan
Soru Açıklaması
12.

Dış politikanın ve uluslararası ilişkilerin, devletin karar alma sürecine ve bu süreci etkileyen ulus-içi ve uluslararası faktörlere yoğunlaşarak açıklanabileceğini ileri süren uluslararası ilişkiler teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Davranışçılık
Soru Açıklaması
13.

ABD devlet sisteminin temelini oluşturan ABD Anayasası hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1789
Soru Açıklaması
14.

ABD dış politikası kapsamında, Anayasal Denge Modeli hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Söz konusu modele göre, ABD dış politikasında Başkan etkin ve belirleyicidir.
Soru Açıklaması
15.

ABD Kongresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Kongre siyasal bir organ değildir.
Soru Açıklaması
16.

“Uluslar arasında ekonomik, ticari, mali, sağlık, ulaşım, iletişim, kültür, spor ve diğer benzer tüm alanlarda uluslararası kurumların, kuralların ve politikaların kurulması, dünyada barış ve refahı artıracaktır.” söyleminin işaret ettiği uluslararası ilişkiler teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fonksiyonalizm
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi (aynı zamanda üçüncü Başkan) ABD’yi “insanlığın en iyi son ümidi” ve “cehalete ve barbarizme engel” olarak nitelendirmiştir?

Doğru Cevap: "E" Thomas Jefforson
Soru Açıklaması
18.

Siyasal Realizm’i bir uluslararası ilişkiler teorisi formuna sokan ve aynı zamanda ABD dış politikası için de bir yaklaşım haline getiren isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hans J. Morgenthau
Soru Açıklaması
19.

ABD dış politikasında bir dönem takip edilen “Yalnızcılık” politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Kendi değerlerini başkalarına dayatmaya çalışmasıdır.
Soru Açıklaması
20.

ABD dış politikasında Yeni Muhafazakârların etkili olmalarında rol oynayan temel oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.