Amerikan Dış Politikası Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Basra Körfezi’nin ABD’nin hayati çıkarı olduğunu, buraya gelecek tehdide karşı her türlü karşılığı vereceğini belirten ABD doktrini aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Carter Doktrini
Soru Açıklaması
2.

Birinci Dünya Savaşı esnasında ABD’nin Almanya’ya savaş ilan etmesine gerekçe gösterilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zimmermann Telgraf
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi ABD dış politikasının soyut güç kaynaklarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Federal devlet modeli
Soru Açıklaması
4.

Amerikan kolonileri arasında en çok gelişen ve kendi ayakları üzerinde durabilen koloni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İngiliz
Soru Açıklaması
5.

ABD’nin Çin’le de Soğuk Savaş yaşadığının en bariz örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Vietnam Savaşı
Soru Açıklaması
6.

ABD’de siyasi arenada yasama, yürütme ve yargı erkleri kadar söz sahibi olan ve “dördüncü kuvvet” olarak adlandırılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Medya
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi 1840’lı yıllarda Kongre kendisine karşı olduğunda “halka gitme” tehdidinde bulunmuştur?

Doğru Cevap: "E" James K. Polk
Soru Açıklaması
8.

ABD’de tarım sektörünün siyasetteki etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Çiftçi grupları 1930’lu yıllardan sonra giderek kurumsal kimliklerini yitirmişlerdir.
Soru Açıklaması
9.

ABD’de kitle üretiminin, özellikle de otomobil endüstrisinin gelişimi ile birlikte sanayi sendikaları giderek önem kazanmıştır. Bu sürecin sonunda 1938 yılında aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "C" Sanayi Örgütleri Kongresi
Soru Açıklaması
10.

ABD’de baskı gruplarının çalışma şekillerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Baskı grupları devlet kademesinin karar alma süreçlerinde son derece etkilidir.
Soru Açıklaması
11.

Kongre’nin gücünün daha da artmasını savunmuştur. Köleliğin kaldırılmasına muhalefet etmiştir. Abraham Lincoln de üyeleri arasında bulunmuştur. Yukarıdaki veriler ABD tarihindeki hangi siyasi partiyi işaret etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Whig Partisi
Soru Açıklaması
12.

ABD Kongresi’nde kaç üye vardır?

Doğru Cevap: "A" 535
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı’nın dış politika ile ilgili görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Anlaşmaları onaylamak
Soru Açıklaması
14.

ABD’nin devlet sisteminde var olan ‘Denetim ve Denge’ (Yasama, Yürütme ve Yargı’nın görev ve yetkilerinin birbirini dengelemesi ve denetlemesi) mekanizmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Dış politika karar alma yetkileri özellikle yargıya verilmiştir.
Soru Açıklaması
15.

Kongre’nin ‘onaylama gücü’ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Onaylama gücü Kongre’nin sadece Senato kanadına verilmiştir.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı George W. Bush’un dış politikada dini bir söylem kullanmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" ABD siyasal sisteminin seküler özelliği gereği dini söylem kullanması
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak liberal-idealist dış politikanın dayandığı temel varsayımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Uluslararası örgütlerin varlığı savaş ve çatışmaları önleyemez.
Soru Açıklaması
18.

ABD bağımsızlığını aşağıdaki devletlerin hangisinden elde etmiştir?

Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin ve liberal değerlerin ABD dış politikasına somut yansımalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kendisine yakın coğrafyada mümkün oldukça çok toprak satın alınması
Soru Açıklaması
20.

Dış politika bir sosyal inşa sürecinde oluşur ve sosyal değerler üzerinde yükselir. -Dış politikanın uluslararası sistemden kaynaklanan girdileri ve etkileyicileri vardır. Ancak bu dışsal faktörler bile dış politikaya siyasal kültür kodları ve anlayışları aracılığıyla yansır. - Uluslararası faktörler, aynı uluslararası sistem içinde bulunan devletler için aynı dış politika çıktıları üretmez. Yukarıdaki unsurlar aşağıdaki uluslararası ilişkiler teorilerinden hangisini işaret eder?

Doğru Cevap: "D" İnşacılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.