Amerikan Dış Politikası 4. Ünite Ders Notları

demhat sayar
Eylül 19, 2017

ÜNİTE -4 ABD DIŞ POLİTİKASI YAKLAŞIMLARI

 • İnşacılık Dış politikanın inşa sürecinden oluştuğunu ve sosyal değerler üzerinde yükseldiğini savunan görüştür.
 • ABD ve Avrupa’nın sahip olduğu kültürel değerler Demokrasi, piyasa ekonomisi, kapitalizm ve liberalizm.
 • ABD’nin kültürel açıdan etkisi altında olduğu ülkeler İngiltere – Fransa.
 • Avrupalı göçmenlerin Amerika kıtasına göç etmelerinin amacı Yeni ve farklı bir dünya ve ülke kurmak.
 • Amerikan İstisnacılığının temel nedeni Amerikan Özgüveni.
 • Püritenizm Kilise şekilciliği yerine bireysel özcülüğe önem verilmesini savunan görüştür.
 • Amerikan liberal değerleri ile Amerikan dini inancını uzlaştıran kavram Amerikan İtikadı.
 • Kutsal Misyon 13 Koloniden kurulmuş olan ABD’nin sınırlı kalmayıp Amerika kıtasına yayılması.
 • Ahistorizim ABD’nin düşmanlarının olmaması.
 • ABD dış politikasına kılavuzluk eden ilkeler Yalnızcılık, moralizm, yayılmacılık ve çıkarcılık.
 • ABD dış politikasının ikilemleri Özgürlük savunuculuğu – emperyalizm, moralizm – çıkarcılık, çok taraflılık – tek taraflılık, yalnızcılık – yayılmacılık, pragmatizm – tutarlılık.
 • ABD dış politikasının yalnızcılık ve yayılmacılık arasında gidip gelmesinin sebebi  ABD’nin çıkarlarına göre davranması.
 • İdeal düşünce ile pratik eylemin fayda kriterlerine göre değerlendirilmesi  Pragmatizm.
 • Çok taraflılık – tek taraflılık örnek Irak Politikası.
 • Marksistlere göre emperyalizm  Bir başka ülkenin yönetimini ekonomik amaçlarla değiştirip kontrol ve sömürü altına almak.
 • ABD’nin Afganistan ve Irak işgali Demokratik emperyalizm.
 • ABD Teorileri Realizm, idealizm, liberalizm ve yeni muhafazakârlık.
 • Önleyici Darbe/Savaş 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etmesine dayanan anlayış.
 • İdealizm-Liberalizm arasında ki fark İnsan hakları konusunda ki hassasiyet.
 • ABD’nin ilk girişimi Milletler cemiyeti örgütü ve uygulamaları.
 • BM ve MC Örgütlerinin ve idealist politikaların temel amacı Müşterek Güvenlik Sistemi.
 • Yeni muhafazakârlar Soğuk savaş sonrasında etkili olmuştur.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum