Alternatif Turizm Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Nisan 27, 2016
Alternatif Turizm Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi boş zaman artışının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İletişim teknolojisinin hızlanması ve ucuzlaması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir turizmin ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kitlesel konaklama tesislerini teşvik etmek
Soru Açıklaması
3.
Turistin gideceği yeri başka bir yere tercih etmesini etkileyen faktörlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çekicilik
Soru Açıklaması
4.
Turist kabul eden bölgelerde yerel halkın turistle sosyal etkileşimi sonucu oluşan sosyo-kültürel yapıdaki değişmelerin kabul edilebilirlik derecesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal taşıma kapasitesi
Soru Açıklaması
5.
Dünya tarihinde ya da bir toplumda büyük etkisi olan, teknolojik felaketlere, doğal afetlere, işkencelere, soykırımlara, savaşlara, yoksulluğa ya da ünlü kişilerin ölümlerine tanıklık eden alanlara yapılan seyahatlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hüzün turizmi
Soru Açıklaması
6.
1972 yılından itibaren bir sözleşme ile Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını korumayı hedefleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" UNESCO
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi somut kültürel miras unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Müzeler
Soru Açıklaması
8.
Endüstriyel kültürel miras turizmi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi macera turizmine konu olan suda macera aktivitelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olta balıkçılığı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel ilgiye dayalı turizm türlerini tercih eden turistlerin tipik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fiyata karşı çok duyarlı olmaları
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi macera turizmi katılımcılarının güdülerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gerçekleri arayış
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi özel ilgiye dayalı turizm türlerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çalışma saatinin azalması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi gastronomi turizmi tanıtımında başarıyı yakalamak için kullanılması gereken bileşenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fiyatlama politikası
Soru Açıklaması
14.
Yemek pişirmeyi kimya ve biyoloji bilimlerine ait ilkelerle birleştiren gastronomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Moleküler gastronomi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gastronomi turizmi kapsamında ele alınan etkinliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Organik gıdalara dayalı yemek üretimi
Soru Açıklaması
16.
Üretim ve tüketim boyutları itibariyle gastronominin özneleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gastronomi ve gurme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi gençlik turizminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kompleks ve gelişmiş bir üst yapı gerektirmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi eğitim turizmine katılmada sosyal güdülerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bedenin ve zihnin yenilenmesi
Soru Açıklaması
19.
Toplantı türlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel içerikli olup, bilimsel merkez, üniversite, hastane gibi merkezlerde düzenlenen, 1-3 gün arasında süren toplantılara workshop denir.
Soru Açıklaması
20.
Uluslararası Gençlik Seyahat Kartı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sadece öğrencilere verilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum