Almanca I Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.
Was bedeutet das Wort “das Land” auf Türkisch?


“das Land” sözcüğünün Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ülke
Soru Açıklaması
2.
Wie schreibt man die Zahl “259”?
“259” sayısının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zweihundertneunundfünfzig
Soru Açıklaması
3.
Das …….. meine Kinder.
Wir wohnen hier.
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "D" sind
Soru Açıklaması
4.
Betckestrasse 18/b. Berlin/ Spandau Welche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen cevabı gerektirecek soru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Wie ist Ihre Adresse, bitte?
Soru Açıklaması
5.
Ich möchte ……..… .
Welches Wort passt nicht in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz?
Doğru Cevap: "B" gut
Soru Açıklaması
6.
Die allgemeine Ruhezeit ist …….. 23 Uhr …..….. 7 Uhr.
Welche Wörter passen in die obigen Lücken?
Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri tamamlar?
Doğru Cevap: "A" von / bis
Soru Açıklaması
7.
Ich habe ………. Zeit.
Welches Wort passt nicht in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz?
Doğru Cevap: "E" mit
Soru Açıklaması
8.
Was bedeutet das Gegenteil von “nie“?
“nie“ sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" immer
Soru Açıklaması
9.
Kannst du Schach spielen?
Welche Antwort passt zur obigen Frage?
Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ja, ich kann Schach spielen.
Soru Açıklaması
10.
Bettina ist ….….. verheiratet, sie hat Neffen aber ………. Nichten.
Welche Wörter passen in die obigen Lücken?
Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri tamamlar?
Doğru Cevap: "A" nicht / keine
Soru Açıklaması
11.
Der Vater von meinem Mann ist mein …… .
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Schwiegervater
Soru Açıklaması
12.
Ich gehe um ………. zur Schule. (08:30)
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "E" halb neun
Soru Açıklaması
13.
Welches der angegeben Verben ist nicht trennbar?
Verilen fiillerden hangisi ayrılabilen fiil değildir?
Doğru Cevap: "D" backen
Soru Açıklaması
14.
Hay aksi!
Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?
Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" So ein Mist!
Soru Açıklaması
15.
Ich nehme noch 300 Gramm Käse.
Welche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen cevabı gerektirecek soru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sonst noch etwas?
Soru Açıklaması
16.
A: ……………………
B: Oh, Entschuldigung! Hier ist der Kassenzettel!
A: Danke.
Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Sie haben meinen Kassenzettel vergessen!
Soru Açıklaması
17.
Meine Mutter hat ………. Augen und …….. Haare.
Welche Wörter passen in die obigen Lücken?
Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri tamamlar?
Doğru Cevap: "D" braune / lange
Soru Açıklaması
18.
Nehmen Sie den Bus Nummer 98, er hält direkt am Alexanderplatz.
Welche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen cevabı gerektirecek soru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Wie komme ich zum Alexanderplatz?
Soru Açıklaması
19.
Hier umsteigen, bitte.
Wie lautet der obige Satz in der ImperativForm 2 . Person Singular?
Verilen cümlenin 2 . tekil şahıs emir cümle şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Steig hier um!
Soru Açıklaması
20.
………………, ich nähe Blusen, Röcke und Hosen.
Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen Satz?
Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Ich kann gut nähen
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.