Akdeniz Uygarlıkları Sanatı Güz Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Kasım 30, 2016
Akdeniz Uygarlıkları Sanatı Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Gürcü mimarisinin en anıtsal örneklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" İşhan Katedrali
Soru Açıklaması
2.

İkonaklasmus Dönemi (tasvir kırıcı hareket) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Tasvir yasağı Batı Akdeniz’de de uygulanmıştır.
Soru Açıklaması
3.

12.yüzyıl Bizans resim sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Bu yüzyılda ikona yapımı durmuştur.
Soru Açıklaması
4.

Khora Kilisesi hangi şehirdedir?

Doğru Cevap: "C" İstanbul
Soru Açıklaması
5.

Trallesli Anthemios ve Miletoslu İsodoros’un yaptığı Bizans döneminin en önemli yapısı ve bulunduğu aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" İstanbul - Aya Sofya Kilisesi
Soru Açıklaması
6.

Zengîler dönemi medreseleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Medrese yapılarında mescit ve türbelere yer verilmemiştir.
Soru Açıklaması
7.

Prizma biçimli, ışık-gölge etkilerini en iyi şekilde yansıtan ve sonsuzluk etkisi yaratan, İslam sanatında gelenekselleşen üç boyutlu süsleme öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mukarnas
Soru Açıklaması
8.

Bağdat’ta kütüphane, tercüme merkezi ve okul içeren Beytü’l-Hikme’yi (Bilgelik Evi) kuran Abbasî halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" El-Me’mûn
Soru Açıklaması
9.

Diyarbakır'da yazılıp resimlenen, ilginç alet ve mekanik eşyaların çizimlerini içeren eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kitâb fî ma’rifeti’l-hiyeli’lhendesiyye
Soru Açıklaması
10.

Daha çok ticaret ve konaklama için kullanılan,ticaret yolları üzerindeki yapılara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kervansaray
Soru Açıklaması
11.

Çin'den başlayıp Orta Asya üzerinden Hazar Denizi'nin güney ve kuzeyinden geçerek Trabzon’dan Anadolu ve Kırım limanlarına ulaşan yolun adı nedir?

Doğru Cevap: "A" İpek Yolu
Soru Açıklaması
12.

Düşüncede akılcı ve bilimci, sanatta akılcı ve gerçekçi eğilimlerin görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Rönesans
Soru Açıklaması
13.

Rönesans sanatının merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Floransa
Soru Açıklaması
14.

Portekizlilerin deniz aşırı ülkelere açılmasında temel olan Kuzey Afrika'daki yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Cuta
Soru Açıklaması
15.

Cihannuma adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kâtip Çelebi
Soru Açıklaması
16.

On dokuzuncu yüzyılda Akdeniz’in önem kazanmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sömürgecilik
Soru Açıklaması
17.

20.yüzyıl başında Kübist sanatın oluşumunu etkileyen ressam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Paul Cezanne
Soru Açıklaması
18.

Osmanlı İmparatorluğu’nun değişik bölgelerine yerleşerek kuşaklar boyu çalışan Avrupalılara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Levanten
Soru Açıklaması
19.

Teknoloji ve makine hayranlığını destekleyen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fütürizm
Soru Açıklaması
20.

19 . yüzyılda modern sanatın merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Paris
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum